Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở cơ quan nào?

Chủ đề   RSS   
 • #597267 23/01/2023

  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở cơ quan nào?

  Theo quy định tại Điều 17 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn như sau:

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

  2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

  a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

  b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

  c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

  Theo quy định tại Điều 18 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

  1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

  2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

  Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

  Vậy, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hai công dân, tuân thủ theo quy định nêu trên về thủ tục và thẩm quyền đăng ký kết hôn.

   
  614 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anuyan0862 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597818   30/01/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở cơ quan nào?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Mình xin bổ sung trường hợp đăng ký kết hôn đối với người nước ngoài như sau:

  Theo Quy định tại Điều 37 – Thẩm quyền đăng ký kết hôn, Luật hộ tịch năm 2014, thì Công dân Việt Nam và người nước ngoài sẽ thực hiện đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

  Nơi cư trú ở đây là nơi công dân Việt Nam thường xuyên sinh sống, bao gồm nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (căn cứ quy định tại Điều 40 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 11 Luật Cư trú 2020).

  (Trong đó, Điều 126 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

  - Khi người nước ngoài, người Việt Nam kết hôn với nhau thì mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn.

  - Khi kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài phải tuân theo các quy định về điều kiện kết hôn nêu tại Luật Hôn nhân và Gia đình.

  Lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài

  Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại UBND cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Như vậy, mức lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài không được quy định thống nhất, mức phí của mỗi địa phương có thể sẽ khác nhau. Thông thường, mức lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài dao động trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #597844   30/01/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở cơ quan nào?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Ngoài ra, mình xin bổ sung thêm thông tin là:

  Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

  Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |  
 • #597864   30/01/2023

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13820
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 307 lần


  Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở cơ quan nào?

  Hiện tại theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ. Ở đây chỉ nêu là nơi cư trú chứ không phải nơi thường trú nên vẫn có thể tiến hành đăng ký kết hôn ở nơi đăng ký tạm trú được. Tuy nhiên, trước khi đăng ký kết hôn thì 2 bên vẫn phải về nơi thường trú để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #597890   30/01/2023

  Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam được thực hiện ở cơ quan nào?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tôi xin bổ sung giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

  Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch 2014 khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

  - Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

  Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

  - Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp.

  Như vậy, việc đăng ký kết hôn cần thực hiện tại đúng cơ quan theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình và đầy đủ các giấy tờ cần nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn tại cơ quan đó.

   
  Báo quản trị |