Việc chấm dứt chương trình khuyến mại được công bố bằng hình thức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610321 05/04/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Việc chấm dứt chương trình khuyến mại được công bố bằng hình thức nào?

  Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là những hàng hóa gì? Việc chấm dứt chương trình khuyến mại được công bố bằng hình thức nào theo quy định?

  Thương nhân bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại trong trường hợp nào?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì thương nhân bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:

  (i) Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật Thương mại 2005 và Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

  Trong đó:

  - Điều 100 Luật Thương mại 2005 quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại;

  - Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiện khuyến mại

  (ii) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

  Việc chấm dứt chương trình khuyến mại được công bố bằng hình thức nào?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì trong trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân, việc chấm dứt thực hiện chương trình phải được thương nhân công bố công khai theo một trong các cách thức sau:

  (i) Cách thức quy định tại Điều 98 Luật Thương mại 2005, cụ thể như sau:

  (1) Việc thông báo chấm dứt khuyến mại hàng hoá được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây:

  - Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán;

  - Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa;

  - Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

  (2) Việc thông báo chấm dứt khuyến mại dịch vụ được thực hiện dưới một trong các cách thức sau đây:

  - Tại địa điểm cung ứng dịch vụ;

  - Cách thức khác nhưng phải được cung cấp kèm với dịch vụ khi dịch vụ đó được cung ứng.

  (ii) Trên website của thương nhân (nếu có website)

  Lưu ý: Việc chấm dứt thực hiện chương trình phải đảm bảo thương nhân sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó; trừ trường hợp trong chương trình khuyến mại đó có sử dụng:

  - Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh,

  - Hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh,

  - Hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dưới mọi hình thức.

  Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là những hàng hóa như thế nào?

  Theo quy định Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và các quy định cụ thể sau:

  (1) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

  (2) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

  (3) Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

  Tóm lại, việc chấm dứt thực hiện chương trình phải được thương nhân công bố công khai theo một trong các cách thức sau:

  (i) Cách thức quy định tại Điều 98 Luật Thương mại 2005 (như đã phân tích ở trên);

  (ii) Trên website của thương nhân (nếu có website).

   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận