Vì sao chủ tịch, Phó chủ tịch UBND được Chủ tịch UBND cấp trên điều động không phải miễn nhiệm

Chủ đề   RSS   
  • #458461 23/06/2017

    Vì sao chủ tịch, Phó chủ tịch UBND được Chủ tịch UBND cấp trên điều động không phải miễn nhiệm

    Xin Luật sư giải thích rõ: Vì sao chủ tịch, Phó chủ tịch UBND được Chủ tịch UBND cấp trên điều động thì HĐND cùng cấp không phải miễn nhiệm còn các trường hợp khác đều phải miễn nhiệm/ Quy định tại điểm b, khoản 2, điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân?

     
    1532 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận