Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

Chủ đề   RSS   
 • #587406 08/07/2022

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 698 lần
  SMod

  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

   Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử

  Có bao nhiêu loại hộ chiếu?

  1. Hộ chiếu ngoại giao: là loại hộ chiếu được cấp cho các quan chức ngoại giao của chính phủ đi nước ngoài công tác. Gồm:

  -Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan khác do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thành lập, Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đặc phái viên, trợ lý, thư ký của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị.
   
  - Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, Ủy viên Thường trực cơ quan của Quốc hội; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đại biểu Quốc hội; trợ lý, thư ký của Chủ tịch Quốc hội.
   
  - Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đặc phái viên, trợ lý, thư ký của Chủ tịch nước.
   
  ho-chieu-ngoai-giao-cong-vu
  Ành sưu tầm: Hộ chiếu ngoại giao, công vụ
   
  - Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác do Chính phủ thành lập; người đứng đầu Tổng cục hoặc tương đương; sĩ quan tại ngũ, đang công tác có cấp bậc hàm Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân trở lên; đặc phái viên, trợ lý, thư ký của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
   
  - Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
   
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư thứ nhất, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
   
  - Người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ chức vụ từ Tùy viên trở lên tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
   
  - Giao thông viên ngoại giao, giao thông viên lãnh sự.
   
  - Vợ hoặc chồng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đi theo hành trình công tác.
   
  - Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi của người được quy định tại khoản 11 Điều này cùng đi theo hoặc thăm người này trong nhiệm kỳ công tác.
   
  - Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu đối ngoại, lễ tân nhà nước hoặc tính chất chuyến đi công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu ngoại giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xem xét cấp hộ chiếu ngoại giao theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền
   
  Hộ chiếu có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

  2. Hộ chiếu công vụ: là loại hộ chiếu được cấp cho các quan chức chính phủ đi nước ngoài do công vụ của nhà nước. Gồm:

  - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
   
  - Viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:
   
  + Người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
   
  + Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;
   
  + Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
   
  + Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;
   
  + Người giữ vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
   
  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
   
  - Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.
   
  - Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi của người được quy định tại khoản 4 Điều này đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.
   
  - Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xem xét cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền
   
  Hộ chiếu có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

  3. Hộ chiếu phổ thông: là hộ chiếu quốc gia, là tài sản của nước CHXHCN Việt Nam được cấp cho công dân có quốc tịch Việt Nam. Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước và cũng được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân/CCCD trong một số trường hợp

  - Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

  - Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;
   
  - Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.
   
  ho-chieu-pho-thong-mau-moi
  Ảnh sưu tầm: Hộ chiếu phổ thông
   
  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu
   
  Nếu như CMND/CCCD để xác định bạn là ai, ở đâu, các vấn đề nhân thân khi ở trong nước, thì hộ chiếu sẽ xác định bạn là ai khi ra khỏi đất nước này, hay có thể gọi là CCCD phiên bản quốc tế. Bằng chứng là bạn có thể đi đến nhiều quốc gia khác chỉ với Hộ chiếu. Hiện có 54 quốc gia bạn chỉ cần mang Hộ chiếu là có thể nhập cảnh vào, gồm:
   
  1. Khu vực Châu Á:
   
  - Brunei: Thời gian tạm trú dưới 14 ngày.
   
  - Cambodia: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày.
   
  - Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.
   
  - Lào: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày.
   
  - Malaysia: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày.
   
  - Myanmar: Thời gian lưu trú dưới 14 ngày.
   
  - Philippines: Thời gian tạm trú dưới 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.
   
  - Singapore: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác.
   
  - Thái Lan: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày.
   
  2. Khu vực Châu Mỹ
   
  - Panama: Thời gian tạm trú tối đa 90 ngày.
   
  - Ecuador: Thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày.
   
  - Haiti: Thời gian lưu trú tối đa 90 ngày.
   
  - Turks and Caicos: Đây là vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, cho phép người Việt lưu trú trong 30 ngày. Lưu ý bạn cần xuất trình thêm một vé máy bay khứ hồi.
   
  - Cộng hòa Dominica ( vùng biển Caribe): Người Việt được lưu trú tại đây trong 21 ngày.
   
  3. Khu vực Châu Đại Dương
   
  - Liên bang Micronesia: Thời gian lưu trú không quá 30 ngày.
   
  4. Các nước cấp visa tại sân bay đến hoặc miễn visa có điều kiện 
   
  - Cộng hòa Maldives (quốc đảo thuộc Thái Bình Dương):
   
  Nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu miễn visa trong 30 ngày vào hộ chiếu khi bạn đưa vé máy bay khứ hồi & đặt phòng khách sạn.
  Họ còn có thêm dấu “Employment Prohibited” nhằm cấm không cho người lao động đến đây làm việc chui theo visa nhập cảnh kiểu du lịch này.
   
  - Đông Timor:
   
  Tại sân bay Đông Timor, hải quan sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho bạn với mức phí là 30 USD.
  Lưu ý là bạn phải xuất trình vé máy bay khứ hồi & 100 USD cho mỗi lần nhập cảnh. (Số tiền 100$ chỉ cần trình ra, không cần nộp)
   
  - Nepal:
   
  Cấp visa tại cửa khẩu với thời gian lưu trú từ 15 đến 90 ngày.
  Tại sân bay Kathmandu, bạn cần xuất trình 2 ảnh thẻ cỡ giống trên Hộ chiếu và có 1 trang trống để lấy visa có thời hạn lưu trú 90 ngày.
   
  - Sri Lanka:
   
  Bạn chỉ cần nộp đơn xin visa online, thanh toán bằng thẻ ngân hàng cho phí visa, đợi có kết quả, in tờ xác nhận ra đem tới sân bay để làm thủ tục bay đi Sri Lanka.
   
  - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): 
   
  Nếu sử dụng vé của 2 hãng Emirates hoặc Etihad để bay từ Việt Nam đến Dubai hoặc Abu Dhabi, bạn có thể xin visa dễ dàng ngay trên mạng hoặc nhờ văn phòng 2 hãng máy bay này hướng dẫn cách làm visa.
  Nếu quá cảnh ở UAE, bạn cũng có thể mua các gói Stop Over không quá 96 tiếng bao trọn gói visa.
   
  - Iran: Người Việt có thể lấy visa tại cửa khẩu Iran có giá trị trong 17 ngày với 40 Euro. Khi nhập cảnh tại thủ đô Tehran, bạn có thể cần xuất trình ảnh thẻ.
   
  - Burundi: Visa có thời hạn 30 ngày được cấp tại sân bay Bujumbura.
   
  - Hàn Quốc:
   
  Miễn visa cho du khách Việt bay thẳng từ Việt Nam đến đảo Jeju.
  Du khách muốn đến thăm các địa điểm ngoài Jeju cần xin visa Hàn Quốc.
   
  - Somalia: Để được cấp visa có thời hạn lưu trú 30 ngày tại sân bay ở Somalia, người Việt cần gửi trước cho phòng xuất nhập cảnh của sân bay thư mới 2 ngày trước khi bạn đến.
   
  - Đài Loan: 
   
  Công dân Việt Nam (chưa từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài) có visa trong thời hạn còn hiệu lực của các nước Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Úc, New Zealand và visa Schengen châu Âu (bao gồm cả thẻ định cư) sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Đài Loan lưu trú trong thời gian 30 ngày.

  - Serbia, Cộng hòa Bắc Macedonia, Moldova là những nước cấp thị thực cho người Việt có hộ chiếu còn hạn và không thu lệ phí.

  Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông từ năm 2022

  Từ 01/6/2022. người dân có thể làm thủ tục xin cấp hộ chiếu online gồm các bước

  1. Hồ sơ làm hộ chiếu online

  -  Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định;
   
  - 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (chụp ảnh tại cơ sở chụp ảnh được cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cho phép);
   
  - Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (xuất trình khi nộp hồ sơ để cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu);
   
  - Sổ tạm trú (đối với trường hợp người đề nghị chưa được cấp Thẻ căn cước công dân và nộp hồ sơ tại nơi tạm trú).
   
  2. Trình tự làm hộ chiếu online: xem tại đây 
   
  3. Thời hạn làm hộ chiếu online
   
  - Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trả kết quả cho người đề nghị.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị.
   
  Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.
   
  - Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

  Căn cứ:

  Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  2170 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587685   16/07/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1851)
  Số điểm: 12858
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 286 lần


  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Như bạn có nêu thì hộ chiếu sẽ xác định bạn là ai khi ra khỏi đất nước này, hay có thể gọi là CCCD phiên bản quốc tế. Vậy thì nếu như không có đi nước ngoài thì đâu cần thiết phải làm hộ chiếu nhỉ. Trong quy định thì chỉ có xử phạt đối với trường hợp không thực hiện đúng quy định về cấp thẻ CCCD, chứng minh nhân dân (quy định về tuổi phải làm CMND, CCCD) còn về hộ chiếu thì không có. Nhưng thiết nghĩ nếu được thì vẫn nên làm, biết đâu có cơ hội ra nước ngoài.

   
  Báo quản trị |  
 • #587930   21/07/2022

  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Hộ chiếu ngoài việc xuất cảnh thì còn được dùng trong nước và nước ngoài như một loại giấy tờ tùy thân, nhân thân. Nhưng theo ý kiến của mình thì, nếu chỉ đi trong nước thì chúng ta có thể thay thế bằng CCCD hoặc CMND để xác định rõ bạn là ai chứ mình nghĩ không nhất thiết phải làm hộ chiếu. Nhưng nếu mỗi người có thể làm visa thì biết đâu trong tương lai lại cần tới thì sao nhỉ. Vẫn cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả, hi vọng rằng bạn sẽ có nhiều thông tin bổ ích để chia sẻ trong thời gian tới. 

   
  Báo quản trị |  
 • #588251   26/07/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 100
  Lớp 4

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 5980
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 114 lần


  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Cảm ơn bài viết của bạn, hộ chiếu có thể xem như chứng minh thư của công dân khi ở nước ngoài, sẽ phải xuất trình khi ở bất ký quốc gia nàò khi nhập cảnh và xuất cảnh, người có hộ chiếu được pháp luật bảo vệ các quyền, lợi ich, hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết trong việc đi lại giữa các quốc gia, việc cung cấp hộ chiếu còn cho cơ quan thẩm quyền biết công dân đã đi đến những đâu.

   
  Báo quản trị |  
 • #588293   27/07/2022

  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Khi nhập cảnh vào bất kì quốc gia nào thì người dân phải xuất trình hộ chiếu để chứng minh quốc tịch và nhân thân. Hiện nay thủ tục làm hộ chiếu cũng đơn giản và nhanh chóng vì vậy người dân nên biết thông tin về hộ chiếu và nên làm hộ chiếu.

   
  Báo quản trị |  
 • #588303   27/07/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (411)
  Số điểm: 3705
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 35 lần


  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Trẻ em ra nước ngoài cần hộ chiếu, bên cạnh yêu cầu về hộ chiếu thì trẻ em cũng cần phải có người đại diện hợp pháp đi theo.

  Căn cứ Điều 33 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định điều kiện để công dân Việt Nam được xuất cảnh phải có tất cả các giấy tờ sau:

  - Giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn hạn sử dụng. Theo Điều 6 Luật này, giấy tờ xuất nhập cảnh gồm hộ chiếu (ngoại giao hoặc công vụ hoặc phổ thông), giấy thông hành. Trong đó, hộ chiếu có gắn chip hoặc không gắn chip và phải còn hạn từ đủ 06 tháng trở lên.

  - Có thị thực (hay thường được gọi là visa) hoặc giấy tờ khác chứng minh bản thân công dân đó được nước đến cho nhập cảnh trừ trường hợp được miễn visa.

  - Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh: Bị can, bị cáo, người phải thi hành án dân sự, người mắc dịch bệnh nguy hiểm lây lan hoặc truyền nhiễm và phải ngăn ngay việc xuất cảnh…

  Ngoài ra tại khoản 2 Điều 33 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện nêu trên còn phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

  Tại Điều 1 Luật Trẻ em 2016 nêu rõ, trẻ em là người dưới 16 tuổi.

  Như vậy, trẻ em dưới 14 tuổi khi đi nước ngoài thì bắt buộc phải có hộ chiếu, visa (trừ trường hợp đến quốc gia miễn visa cho người Việt Nam) và người đại diện hợp pháp đi cùng; trẻ em từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì chỉ cần có hộ chiếu và visa (trừ trường hợp đến quốc gia miễn visa cho người Việt Nam).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/07/2022)
 • #588313   27/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3725
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 114 lần


  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Passport (hay còn gọi là hộ chiếu) do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Hộ chiếu có trước và visa có sau. Hộ chiếu là một trong những tài liệu quan trọng nhất để được cấp visa. Nếu không có hộ chiếu thì sẽ không cấp được visa vì visa được đóng hoặc dán vào một hoặc một số trang của hộ chiếu. Trên thế giới hiện nay, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có áp dụng việc cấp visa rời. Tuy nhiên, dù rời nhưng visa luôn phải đi cùng hộ chiếu để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng.
   
  Báo quản trị |  
 • #595973   27/12/2022

  Vì sao ai cũng cần phải có Hộ chiếu (Passport)?

  Cám ơn bài viết chia sẻ hữu ích của tác giả. Với thời buổi hiện tại, việc mỗi người nên có một hộ chiếu là hoàn toàn phù hợp vì nó giúp ích rất nhiều trong cuộc sống, người dân dễ dàng đi lại giữa các quốc gia để du lịch, làm việc. Và quy trình, thủ tục để được cấp hộ chiếu cũng ngày càng dễ dàng khi mọi người có thể đăng ký trực tuyến ngay tại nhà và khi có kết quả sẽ trả tận nhà.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quyen.vuong197@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)