Vi phạm pháp luật trong việc quản lý và điều hành công ty ?

Chủ đề   RSS   
 • #52422 27/05/2010

  trainee_love

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/05/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vi phạm pháp luật trong việc quản lý và điều hành công ty ?

  Giúp mình giải bài tập này với
  Công ty cổ phần Đại dương là 1 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và khách sạn.
  Ngày 01-06-2006, ủy ban nhân dân thành phố H có quyết định cho phép chuyển doanh nghiệp nhà nước Đại Dương thành cty cổ phần Đại dương. Ngày 25-06-2006, cty triệu tập họp Đại hội cổ đông đầu tiên, 150 cổ đông (100% cổ đông là cổ đông phổ thông và nhân viên công ty) đã tiến hành bầu ra HĐQT gồm 7 người và thông qua điều lệ.
  Ngày 26-06-2006, HĐQT họp và bầu bà Trần Lê Hạnh là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.
  Ngày 03-07-2006, cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho cty cổ phần Đại dương với số vốn điều lệ là 1.5 tỉ đồng và có số cổ oha62n phát hành là 15.000 cổ phần ( mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng và 100% cổ phần bán hết cho nhân viên của cty)
  Là doanh nghiệp nhà nước dc cổ phần hóa, do vậy giống như trước đây, hàng năm ( năm 2006 năm 2007 ) cty tổ chức cuộc họp tổng kết với sự tham dự của tất cả cán bộ công nhân viên của cty ( kể cả ng đã nghĩ hưu). Tại cuộc họp này, ban giám đốc và HĐQT trình bày về tình hình hoạt dộng kinh doanh của cty và phương hướng kinh doanh của cty trong năm tới cũng như trao phần thưởng cho những nhân vien xuất sắc.
  Trong quá trình hoạt động từ giữa năm 2006, HĐQT của cty đã quyết định chia cổ tức 3 lần cho các cổ đông:
  -Lần 1: thang 12-2006
  -Lần 2: tháng 06-2007
  - Lần 3: tháng 12-2007
  Tháng 9-2007, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, HĐQT của cty đã quyết định mua các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của cty trị giá 3,5 tỉ đồng (tổng trị giá tài sản của cty tại thời điểm này theo sổ sách kế toán là 4 tỷ đồng)
  Nhằm phát hành thêm cổ phần mới, tăng vốn điều lệ và sửa đổi bàn điều lệ và thông qua báo cáo tài chính năm 2007 và kế hoạch kinh doanh 2008, cty cổ phần Đại Dương quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
  Do cty có rất nhiều đơn vị kinh doanh trực thuộc nên ngày 08-03-2007, HĐQT gửi đến các trưởng đơn vị: thông báo về việc họp DHDCĐ, bản điều lệ sửa đổi và yêu cầu mỗi đơn vị cử ng tham dự. Ngày 12-03-2007, cty có thông báo bằng văn bản đến các đơn vị về việc triệu tập " Đại hội Đại biểu cổ đông" toàn cty ngày 15-03-2007
  Tãi cuộc họp DHDCĐ ngày 15-03-2007, chủ tọa cuộc họp ( là chủ tịch HĐQT) đã đọc báo cáo tổng kết năm 2007 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2008, bản điều lệ sửa đổi và kế hoạch phát hành cổ phiếu mới. Sau đó, chủ tọa cuộc họp tiến hành lấy biểu quyết các của các cty cổ tham dự 1 lần về tất cả các vấn đề được nêu trên. Theo đó, ĐH thông qua các nội dung sau: VĐL nâng từ 1.5 tỷ đồng đến 5 tỷ, tất cả các cổ phiếu chỉ chào bán trong nội bộ cty ( các cổ đông dc mua với vốn điều lệ 1:1) Mỗi thành viên HĐQT dc mua số cổ phiếu tương đương 6% VĐL.
  Bản điều lệ có 1 số điểm sửa đổi như sau: Điều 17 của điều lệ quy định : Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội Đại biểu cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của cty cổ phần Đại dương" Điều 20 quy định : trong trường hợp cty tổ chức Đại hội Đại biểu cổ đông thì cổ đông sở hữu cổ phần từ 1% VĐL trở lên trở thành đại biểu đương nhiên. Các cổ đông khác phải tự thành lập nhóm mà tổng cổ phần từ 1% VĐL trở lên để cử ng đi họp. Điều 23 quy định: thành viên HĐQT là cổ đông sở hữu ít nhất 6% VĐL.
  Hỏi
  1- HĐQTcủa cty cổ phần Đại dương có vi phạm pháp luật trong việc quản lý và điều hành cty hay không? Nếu có, đó là những hành vi nào?
  2- Những nội dung sửa đổi của bàn điều lệ có phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp hay không? vì sao?
  Cập nhật bởi LawSoft02 ngày 28/05/2010 02:17:38 PM Thành viên vui lòng đặt tên chủ đề có liên quan đúng với nội dung chủ đề
   
  7693 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #52476   28/05/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


  câu 1:công ty phải tiến hành hoạt động the hình thức công ty cổ phần kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận dăng kí kinh doanh.
  HĐQT đã vi phạm quy định của LDN về các vấn đề sau.
  1. Không tiến hành họp đại hôi đồng cổ đông năm 2007 theo quy định Tại 97 LDN . " Là doanh nghiệp nhà nước dc cổ phần hóa, do vậy giống như trước đây, hàng năm ( năm 2006 năm 2007 ) cty tổ chức cuộc họp tổng kết với sự tham dự của tất cả cán bộ công nhân viên của cty ( kể cả ng đã nghĩ hưu). Tại cuộc họp này, ban giám đốc và HĐQT trình bày về tình hình hoạt dộng kinh doanh của cty và phương hướng kinh doanh của cty trong năm tới cũng như trao phần thưởng cho những nhân vien xuất sắc. " đây không phải là đại hội đồng cổ đông.
  2. HĐQT của cty đã quyết định chia cổ tức 3 lần cho các cổ đông:
  -Lần 1: thang 12-2006
  -Lần 2: tháng 06-2007
  - Lần 3: tháng 12-2007

  điều này vi phạm về thẩm quyền quyết định cổ tức theo quy định tại khoản 2 điều 96 LDN.
  3. HĐQT của cty đã quyết định mua các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của cty trị giá 3,5 tỉ đồng (tổng trị giá tài sản của cty tại thời điểm này theo sổ sách kế toán là 4 tỷ đồng)
  Điều này không thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị. xem điểm g khoản 2 điều 108.
  4. vi phạm về thể thức tiến hành thông báo họp đại hội đồng cổ đông.
  5. "biểu quyết các của các cty cổ tham dự 1 lần về tất cả các vấn đề được nêu trên" vi phạm cách thức thông qua quyết định tai khoản 5 điều 103.
  câu 2:
  điều 17: đúng.
  điều 20: sai so hạn chế bất hợp lí quyền của cổ đông.
  điều 23: đúng.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #52542   29/05/2010

  trainee_love
  trainee_love

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/05/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cám ơn bạn nhiều lắm ^^
   
  Báo quản trị |