Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

Chủ đề   RSS   
 • #557557 10/09/2020

  NguyenThanhNgan123

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2020
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1520
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 128 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện có thể bị tịch thu xe trong các trường hợp sau theo quy định của Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông đường bộ: 

  Tịch thu phương tiện giao thông

  Tịch thu phương tiện giao thông - Ảnh minh họa

  Vi phạm của người điều khiển phương tiện

  Phương tiện

  Hành vi

  Căn cứ

  Môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

  Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

  - Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

  - Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

  - Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

  - Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

  (Điểm a, b, c, d Khoản 8)

  Điểm c khoản 10 Điều 6

  Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

  (Điểm b Khoản 3)

   Điểm d khoản 4 điều 17

  Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) trong trường hợp:

  - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng.

  - Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  (Điểm a, b Khoản 2)

   Điểm đ khoản 4 điều 17

  Đua xe trái phép

  (Khoản 2)

  Điểm b Khoản 4 Điều 34

  Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

  Thực hiện hành vi sau (trừ trường hợp ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách)

  (Điểm b Khoản 5)

  Điểm d khoản 6 điều 16

  Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

  - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

  - Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

  (Điểm a Khoản 4, Điểm d Khoản 5)

  Điểm đ khoản 6 điều 16

  Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông).

  (Điểm c khoản 5 )

  Điểm d Khoản 6 điều 16

  Đua ô tô trái phép

  (Khoản 3)

  Điểm b Khoản 4 Điều 34

  Xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

  Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

  - Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường.

  - Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô.

  (Điểm a, b Khoản 3)

   Khoản 5  Điều 8

  Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông.

  (Điểm b Khoản 1)

   Điểm  a Khoản 4 Điều 34

  Máy kéo (kể cả rơ moóc được kéo theo), xe máy chuyên dùng

  Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

   

  - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc);

  - Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc).

  (Điểm d Điểm e Khoản 2)

  Điểm d khoản 3 điều 19

  Điều khiển máy kéo xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông

  (Điểm b Khoản 2)

   Điểm a Khoản 3 Điều 19

  Phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế

  Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

  - Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định.

  - Không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  (Khoản 1, 2)

   Điểm b khoản 3 Điều 36

  Vi phạm của chủ phương tiện

  Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

  Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông.

   

  Điểm a Khoản 7 Điểm b khoản 14 điều 30

  Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

  (Điểm đ Khoản 8)

   

   

  Điểm b khoản 14 điều 30

  Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

  - Không có giấy đăng ký xe

  - Có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp

  - có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe

  (Điểm m Khoản 7, Điểm e Khoản 8)

   Điểm c Khoản 14 Điều 30

  Cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách;

  (Điểm b Khoản 9)

   Điểm b khoản 14 Điều 30

  Đối với mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô

  Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông

  (Điểm a Khoản 5)

  Điểm b Khoản 14 Điều 30

  Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

  - Không có giấy đăng ký xe

  - Có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp

  - có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe

  (Điểm g Điểm h Khoản 5)

  Điểm c Khoản 14 Điều 30

  Vi phạm của tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải

  Tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải có chất lượng, niên hạn sử dụng không bảo đảm điều kiện của hình thức kinh doanh đã đăng ký (trừ ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách).

  (Căn cứ Điểm i Khoản 6 và Điểm d Khoản 10 Điều 28)

  Căn cứ pháp lý Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

   

  Cập nhật bởi NguyenThanhNgan123 ngày 10/09/2020 11:08:08 SA
   
  7551 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenThanhNgan123 vì bài viết hữu ích
  hoamattroi9297 (13/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #585925   26/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn vì những thông tin mà bạn đã cung cấp. Bài viết mà bạn mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về các trường hợp vi phạm giao thông mà bị tịch thu phương tiện. Đọc bài viết, mình đã có những góc nhìn sâu hơn về các quy định của pháp luật về các trường hợp tịch thu phương tiện giao thông khi vi phạm. Bài viết của bạn thật sự rất hữu ích, hi vọng nhận được nhiều bài viết hơn từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #586790   29/06/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn bài viết của bạn. Mình xin bổ sung thêm. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #588487   28/07/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (458)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn bạn đã tổng hipwj các lỗi vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông. Theo mình được biết hành vi vi phạm cơ bản nhất sẽ bị tịch thu phương tiện là điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe.

   
  Báo quản trị |  
 • #588535   28/07/2022

  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Tham gia giao thông tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế rất hay xảy ra vi phạm. Thông thường các vi phạm này đến từ việc quên, hoặc thiếu quan sát. Chắc cũng không ai lạ gì việc qua cua quên xi nhan và bị công an giao thông gọi vào.

  Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra và quyết định xử phạt, sẽ có trường hợp nộp phạt ngay, nộp sau và cũng có trường hợp tịch thu xe. Vì vậy, bất kỳ ai cũng cần nắm rõ trường hợp vi phạm bị thu xe để tránh ngày cuốc bộ ngoài đường. 

   
  Báo quản trị |  
 • #589109   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn bài viết của bạn. Một bài viết rất đầy đủ và chi tiết. Nhờ bài viết của bạn mà mọi người có thể nắm rõ được các trường hợp mà có thể bị tịch thu phương tiện di chuyển trong giao thông đường bộ. Từ đó mà mọi người có thể tránh mắc phải những lỗi đó và không phải rời xa con xe của mình. Nhưng mình có điều muốn hỏi là tịch thu rồi thì có được trả lại hay không? Và nếu trả lại thì tịch thu trong thời gian bao lâu rồi trả lại? Rất mong tác giả giải đáp vấn đề này giúp mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #596647   31/12/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (587)
  Số điểm: 3796
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết của bạn đầy đủ, đây là những lỗi thường vi phạm của những người tham gia giao thông, mọi người cần lưu ý các hành vi vi phạm để tránh bị xử phạt và bảo vệ sức khoẻ, tính mạng khi tham gia giao thông.

   
  Báo quản trị |