Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

Chủ đề   RSS   
 • #557557 10/09/2020

  NguyenThanhNgan123

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2020
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1520
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 128 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện có thể bị tịch thu xe trong các trường hợp sau theo quy định của Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông đường bộ: 

  Tịch thu phương tiện giao thông

  Tịch thu phương tiện giao thông - Ảnh minh họa

  Vi phạm của người điều khiển phương tiện

  Phương tiện

  Hành vi

  Căn cứ

  Môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

  Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

  - Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

  - Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

  - Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

  - Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

  (Điểm a, b, c, d Khoản 8)

  Điểm c khoản 10 Điều 6

  Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

  (Điểm b Khoản 3)

   Điểm d khoản 4 điều 17

  Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) trong trường hợp:

  - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng.

  - Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  (Điểm a, b Khoản 2)

   Điểm đ khoản 4 điều 17

  Đua xe trái phép

  (Khoản 2)

  Điểm b Khoản 4 Điều 34

  Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

  Thực hiện hành vi sau (trừ trường hợp ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách)

  (Điểm b Khoản 5)

  Điểm d khoản 6 điều 16

  Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

  - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

  - Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

  (Điểm a Khoản 4, Điểm d Khoản 5)

  Điểm đ khoản 6 điều 16

  Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông).

  (Điểm c khoản 5 )

  Điểm d Khoản 6 điều 16

  Đua ô tô trái phép

  (Khoản 3)

  Điểm b Khoản 4 Điều 34

  Xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

  Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

  - Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường.

  - Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô.

  (Điểm a, b Khoản 3)

   Khoản 5  Điều 8

  Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông.

  (Điểm b Khoản 1)

   Điểm  a Khoản 4 Điều 34

  Máy kéo (kể cả rơ moóc được kéo theo), xe máy chuyên dùng

  Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

   

  - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc);

  - Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc).

  (Điểm d Điểm e Khoản 2)

  Điểm d khoản 3 điều 19

  Điều khiển máy kéo xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông

  (Điểm b Khoản 2)

   Điểm a Khoản 3 Điều 19

  Phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế

  Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

  - Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định.

  - Không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  (Khoản 1, 2)

   Điểm b khoản 3 Điều 36

  Vi phạm của chủ phương tiện

  Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

  Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông.

   

  Điểm a Khoản 7 Điểm b khoản 14 điều 30

  Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

  (Điểm đ Khoản 8)

   

   

  Điểm b khoản 14 điều 30

  Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

  - Không có giấy đăng ký xe

  - Có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp

  - có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe

  (Điểm m Khoản 7, Điểm e Khoản 8)

   Điểm c Khoản 14 Điều 30

  Cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách;

  (Điểm b Khoản 9)

   Điểm b khoản 14 Điều 30

  Đối với mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô

  Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông

  (Điểm a Khoản 5)

  Điểm b Khoản 14 Điều 30

  Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

  - Không có giấy đăng ký xe

  - Có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp

  - có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe

  (Điểm g Điểm h Khoản 5)

  Điểm c Khoản 14 Điều 30

  Vi phạm của tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải

  Tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải có chất lượng, niên hạn sử dụng không bảo đảm điều kiện của hình thức kinh doanh đã đăng ký (trừ ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách).

  (Căn cứ Điểm i Khoản 6 và Điểm d Khoản 10 Điều 28)

  Căn cứ pháp lý Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

   

  Cập nhật bởi NguyenThanhNgan123 ngày 10/09/2020 11:08:08 SA
   
  6836 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenThanhNgan123 vì bài viết hữu ích
  hoamattroi9297 (13/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #558751   27/09/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Rất chi tiết cảm ơn tác giả. Cho em hỏi trường hợp khi bị tịch thu phương tiện thì bao lâu em mới xe về được ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #558983   28/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (765)
  Số điểm: 5140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo bài viết của bạn mình có thấy xe đạp vi phạm giao thông cũng có thể bị tịch thu. Vấn đề này mình chưa thấy bao giờ. Không biết trên thực tế nó như thế nào? Vậy khi bị tịch thu thì có được trả lại không khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

   
  Báo quản trị |  
 • #560742   20/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Bài viết của bạn tổng hợp rất chi tiết. Trường hợp chưa có tiền nộp phạt thì có được nhận phương tiện của mình lại? Có quy định về thời gian về việc tạm giữ phương tiện không? Tác giả có thể cung cấp thêm thông tin để mọi người được biết không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #561449   29/10/2020

  Quy định rõ ràng giúp người đọc tránh các trường hợp phải bái bai với chiếc xe thân yêu của mình. Tạm giữ phương tiện ảnh hưởng rất lớn đến một số hoàn cảnh vì đó có thể là điều kiện tiên quyết để kiếm sống. Do vậy cần hiểu rõ quy định để tránh bị phạt.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #561639   30/10/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà admin đã chia sẻ. Các hành vi này thiệt sự rất xứng đáng bị tịch thu phương tiện. Hành vi nào cũng cực kì gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác....nếu không tịch thu răn đe sẽ khó lòng kiềm chế được vi phạm ngày càng nhiều sẽ gây ra biết bao hậu quả khôn lường.

  Cập nhật bởi HNP1997 ngày 31/10/2020 12:25:18 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #561927   31/10/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1102)
  Số điểm: 8090
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Tuy nhiên vấn đề đưa ra đay là luật nên so sanh đối chiếu với thực tế khó xay ra hành vi tịch thu xe đạp với lỗi trên. Bởi giá trị nó không lớn cũng như dùng lại cảnh cáo, cao lắm là phạt tiền. Điều này thể hiện việc điều chỉnh pháp luật chặt chẽ trong trường hợp đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #561942   31/10/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Bài viết của bạn rất hữu ích, nó giúp cho nhiều người hiểu thêm về pháp luật đặc biệt là về an toàn giao thông để khi tham gia giao thông không vi phạm pháp luật. Hơn nữa bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình cũng như những người xung quanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #563793   29/11/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, rất chi tiết. Không biết là khi vi phạm các lỗi trên sẽ tịch thu phương giao thông. Vậy những trường hợp này có bị tịch thu bằng lái xe luôn không ban nhỉ? Nhờ bạn cung cấp thêm thông tin nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #563826   29/11/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Về vấn đề vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì đây đều là những hành vi vi phạm, lỗi cần phải thực hiện việc tịch thu vì một số lý do tiêu biểu như phương tiện không có lai lịch rõ ràng, không đảm bảo tham gia giao thông,...

   
  Báo quản trị |  
 • #564194   30/11/2020

  Tịch thu phương tiện là biện pháp mạnh, triệt để giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông. Vi phạm giao thông ngán nhất là bị tạm giữ phương tiện nên sẽ là sự răn đe lớn đối với những người có ý thức thấp trong chấp hành giao thông.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #565712   30/12/2020

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Phải có những quy định, biện pháp nghiêm ngặt như thế này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chứ nếu như biện pháp, quy định chỉ là xử phạt không thôi thì người ta cũng rất lơ là. Tịch thu phương tiện sẽ hạn chế được những trường hợp tham gia giao thông không đúng quy định, gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến người xung quanh.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #572597   24/06/2021

  Bài viết rất hay và rất chi tiết. Qua bài viết có thể biết được khi nào mình vi phạm mà bị tịch thu xe từ đó có thể cẩn thận hơn trong việc điều khiển phương tiện giao thông, tránh mắc lỗi oan sai.

   
  Báo quản trị |  
 • #572636   25/06/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6875
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, chi tiết và rõ ràng, điểm chung của các hành vị bị tịch thu xe là đều là hành vi điều khiển phương tiện giao thông vi pham nghiêm trọng và có nguy cơ gây tai nạn, nguy hiểm cho người điều khiển xe và người tham gia giao thông khác; vi phạm về giấy phép, giấy đăng ký xe không rõ nguồn gốc, phương tiện không đảm bảo bảo điều kiên an toàn để tham gia giao thông,... nên có chế tài nặng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

  Cập nhật bởi Hong312 ngày 25/06/2021 12:22:05 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #572873   29/06/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (765)
  Số điểm: 5140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Mọi người nên xem bài viết này, rất hữu ích. Nhiều trường hợp vi phạm bị tịch thu phương tiện, mà người tham gia giao thông không biết và cũng không biết CSGT tịch thu xe là đúng luật hay không. Người tham gia giao thông cần chú ý để không bị mất xe.

   
  Báo quản trị |  
 • #576042   30/09/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (765)
  Số điểm: 5140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Tịch thu phương tiện, tức là người vi phạm sẽ bị mất xe, không thể lấy lại được. Cho nên người dân cần biết để tránh vi phạm, xe cộ đối với nhiều người cũng phải là tài sản nhỏ cho nên cần biết để tránh bị mất xe. Với lại cần biết để xem mình, người thân bàn bè bị tích thu xe có đúng luật hay không.

   
  Báo quản trị |  
 • #578647   28/12/2021

  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn tác giả vì bài viết rất hữu ích. Mọi người cần hiểu rõ về quy định này để tránh vi phạm mà bị tịch thu phương tiện giao thông. Vì bị tịch thu phương tiện giao thông sẽ rất ảnh hưởng và bất tiện nếu đó là phương tiện di chuyển duy nhất, và việc được nhận lại phương tiện sau khi bị tịch thu cũng rất là khó khăn

   
  Báo quản trị |  
 • #579594   24/01/2022

  baoquyen1510
  baoquyen1510
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2021
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 985
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Đối với một số lỗi nghiêm trọng khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện sẽ bị tịch thu xe vĩnh viễn. Mọi người cần chú ý những quy định trên để tránh trường hợp bị tịch thu xe đáng tiếc. Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của tác giả.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #582031   29/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (521)
  Số điểm: 3436
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 40 lần


  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Thông tin bài viết chia sẻ của bạn rất hữu ích. Thực tế khi tham gia giao thông hằng ngày, chúng ta cũng thường thấy các hành vi vi phạm như vậy. Mọi người nên tìm hiểu các quy định pháp luật để tránh tình trạng bị tịch thu phương tiện.

   
  Báo quản trị |  
 • #582262   30/03/2022

  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cảm ơn bài viết của bạn rất nhiều nếu không đọc được bài viết này chắc mình sẽ dễ vi phạm một trong các lỗi trên dẫn đến bị tịch thuu phương tiện. Mình sẽ chia sẻ bài viết này cho bạn bè người thân để mọi người hiểu rõ hơn về quy định để tránh vi phạm để bị phạt.

   
  Báo quản trị |  
 • #583242   29/04/2022

  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  Cám ơn bạn! Bài viết đã tổng hợp chi tiết các trường hợp tịch thu phương tiện giao thông khi mắc các lỗi xử phạt giao thông đường bộ. Cho mình xin được hỏi là phương tiện quá niên hạn là gì? Trường hợp mình cải tạo, chuyển đổi phương tiện để xóa quá niên hạn tránh bị xử phạt giao thông được không?

   

   
  Báo quản trị |