về việc xếp bậc lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức

Chủ đề   RSS   
 • #593709 06/11/2022

  leha1510

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  về việc xếp bậc lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức

  Chào luật sư. Tôi xin hỏi vấn đề như sau: Tôi công tác tại Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng của huyện. Từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2022 tôi ăn lương bậc cao đẳng. Đến tháng 5/2022 tôi được phiên lương qua đại học với hệ số 3.0, trong thời gian công tác tôi có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm. Đến tháng 11/2022, tôi thi đậu công chức xã (địa chính xây dựng), và được xếp lại bậc lương bậc 1 (2.34) và tập sự đến tháng 5/2023. Tôi xin hỏi luật sư, cách xếp lại bậc lương như vậy có đúng không ạ.

   
  842 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leha1510 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595052   30/11/2022

  về việc xếp bậc lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức

  Căn cứ Thông tư 79/2005/TT-BNV có quy định như sau:
  III- CÁCH CHUYỂN XẾP LƯƠNG

  10- Các đối tượng đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh, bảng lương chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

  a) Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo.

  Nếu có trình độ đại học trở lên thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1); nếu có trình độ cao đẳng thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức loại A0; nếu có trình độ trung cấp hoặc qua đào tạo tại các trường dạy nghề thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán sự và tương đương (loại B); nếu có trình độ sơ cấp hoặc qua học nghề theo hình thức kèm cặp tại doanh nghiệp thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên kỹ thuật (mã số 01.007); nếu chưa qua đào tạo thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên phục vụ (mã số 01.009). Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo cách tính sau:

  Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 và cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức từ loại B trở xuống (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cao, cách chức) thì cứ mỗi năm (tính đủ 12 tháng) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật không được tính vào thời gian để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

  Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức, viên chức loại A0 và loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức, viên chức từ loại B trở xuống), thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch được bổ nhiệm.

  đ) Quy định về xếp lương tại các điểm a, b, c, và d khoản 10 này cũng được áp dụng đối với các trường hợp đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang xếp lương theo thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước.

  =>> Theo quy định trên đối với người trước đó đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang xếp lương theo thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước. Sau đó được tuyển dụng vào làm công chức nếu có bằng đại học sẽ được xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1) và bậc lương sẽ được tính từ bậc 1 với hệ số 2.34. Đồng thời công chức loại A1 sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm.

   
  Báo quản trị |  
 • #603744   04/07/2023

  về việc xếp bậc lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức

  rất mong được tư vấn: Hiện tại tôi đang làm hợp đồng tại Ban quản lý dự án trước đây tôi làm ở công ty cổ phần tư vấn. thời điểm từ tháng 10/1996 tôi được sếp lương cao đẳng doanh nghiệp đến tháng 10/2009 tôi được xếp lương kỹ sư doanh nghiệp 2,96. đến 5/2018 tôi làm tại Ban quản lý dự án nơi đang công tác. tháng 6 tôi thi đỗ vào viên chức của Ban vậy xin hỏi việc xếp lương của tôi được xếp như thế nào

   
  Báo quản trị |