Về tư cách pháp nhân để lập bản vẽ hiện trạng nhà

Chủ đề   RSS   
 • #501203 31/08/2018

  Về tư cách pháp nhân để lập bản vẽ hiện trạng nhà

  Thưa luật sư ! nhờ Luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi !

  Tôi có thành lập công ty kinh doanh bên lĩnh vực ngành Tài nguyên môi trường, theo GCN kinh doanh ghi : Mã ngành 7110 (Chính)

  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

  Chi tiết: Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình, đo đạc lập bản đồ địa hình, lập bản vẽ chuyên đề, lập dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình đo đạc và bản đồ. Tư vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tư vấn bồi thường hỗ trợ tái định cư. Kiểm tra, thẩm tra chất lượng công trình đo đạc bản đồ. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ

  Công ty được Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam cấp giấy phép đo đạc, nội dung cấp phép:

  1, Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ địa chính

  2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ

  3. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ địa chính

  4. Khảo sát, đo đạc phục vụ quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

  Từ các cơ sở trên, nhờ Luật sư tư vấn giúp công ty của tôi có đủ điều kiện, tư cách pháp nhân để đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng nhà phục vụ công tác thi hành án hay không? (kiểm kê nhà, kích thước, kết cấu để thành lập bản vẽ để gửi công ty thẩm định giá để xác định giá trị nhà).

  Trân trọng cảm ơn!

   
  1296 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận