Về thanh lý giá trị đầu tư của Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #516633 08/04/2019

  Về thanh lý giá trị đầu tư của Nhà nước

  Chào Luật sư! Em xin hỏi một số nội dung về thanh lý giá trị đầu tư của Nhà nước như sau:

  Khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển kinh tế, xã hội mà trên diện tích đất thu hồi đã có đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (trồng rừng phòng hộ, dự án thực hiện trong 4 năm, bao gồm 1 năm trồng và 3 năm chăm sóc) mà chưa quyết toán dự án hoàn thành (hết giai đoạn đầu tư 4 năm mới quyết toán mà sang năm thứ 2 đã thu hồi) thì việc thanh lý giá trị đầu tư của Nhà nước vào diện tích đất trên (kinh phí trồng và chăm sóc rừng trong 2 năm) thực hiện theo quy định nào của Pháp luật?

  Em xin cám ơn!

   
  937 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận