Về khiếu nại, tố cáo. phòng chống tham nhũng

Chủ đề   RSS   
 • #399111 10/09/2015

  Về khiếu nại, tố cáo. phòng chống tham nhũng

  Tôi muốn hỏi luật sư về các vấn đề sau:

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra Nhà nước trong Luật Khiếu nại, tố cáo 1998 và Luật Khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2011 ??

  - Vị trí. vai trò cơ quan Thanh tra Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng thể hiện ở Pháp lệnh Chống tham nhũng 1998Luật Phòng chống tham nhũng 2005 đã sửa đổi, bổ sung ??

   

   
  2838 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận