Về hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng theo quy định của BLDS 2005

Chủ đề   RSS   
 • #598420 31/01/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 2147
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 38 lần


  Về hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng theo quy định của BLDS 2005

  Điều 668 BLDS 2005 quy định: Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết. Điều 668 BLDS chỉ nói đến trường hợp không có sự thay đổi di chúc chung. Tuy nhiên, luật không nói rõ trong trường hợp có một người thay đổi nội dung di chúc thì hiệu lực của di chúc được xác định như thế nào. Hiện tại di chúc chung của vợ chồng không còn được quy định tại BLDS năm 2015 nhưng nếu có vấn đề xảy ra sẽ được xác định như thế nào.

  Hiện nay có hai quan điểm khác nhau về vấn đề này:

  - Quan điểm 1: Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực khi không có ai thay đổi nội dung di chúc. Nếu có một người thay đổi nội dung di chúc thì di chúc chung không còn hiệu lực pháp luật để thi hành và trong trường hợp này di chúc chung sẽ trở thành di chúc riêng của mỗi người. Việc xác định thời điểm có hiệu lực của di chúc chung là không còn cần thiết.

  - Quan điểm 2: Nếu có một người chết đi thì người còn lại chỉ được thay đổi phần di chúc liên quan đến họ. Phần di chúc của người chết vẫn xem là thuộc nội dung di chúc chung và nó chỉ có hiệu lực pháp luật thì người còn lại chết.

  Tuy nhiên qua một số vụ việc được giải quyết thì Tòa án xác định người còn sống có quyền thay đổi di chúc chung đối với phần quyền tài sản của họ. Phần di chúc của người đã chết trong di chúc chung chỉ có hiệu lực khi những người lập di chúc chung đều đã chết, kể cả trong trường hợp người còn sống đã thay đổi nội dung liên quan đến phần của họ trong di chúc chung.

   

   

   
  637 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận