Về giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian quá độ

Chủ đề   RSS   
 • #443908 15/12/2016

  Về giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian quá độ

  Công ty cháu có trường hợp này, xin ý kiến luật sư. (
   
  HĐQT có quyết định giải thể công ty. Thì quyền lợi người lao động được giải quyết như thế nào (Ở đây mình chỉ lưu ý đến phần bảo hiểm xã hội của họ. Còn trợ cấp thì bên mình giải quyết mất việc làm).
   
  + Vì thời gian giải quyết giải thể công ty có thể kéo dài, vậy nếu công ty ko chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động ngay sau khi có QĐ giải thể thì ko chốt số liệu kế toán được để qiai thể.
   
  Và nếu giải quyết chế độ về BHXH cho họ và thì thời gian quá độ từ khi có quyết định giải thể đến khi chấm dứt toàn bộ hoạt động công ty thì tiền đóng BHXH của họ như thế nào.
   
  Công ty đóng trước cho họ hay là trả lương cho họ tự đóng.
   
  Xin LS giúp.
   
  (thời kỳ quá độ từ khi có quyết định giải thể cho đến khi có thông báo hoàn tất giải thể từ sở đầu tư)
   
   
  Thành viên đã mua gói Basic: lakimlieu.
  Pass: 030...75..
   
   
  3124 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #443944   15/12/2016

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 12155
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1539 lần
  Lawyer

  Công ty bạn giải thể nên trình tự ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người lao động sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”
  Theo đó, tại  khoản 5 Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 quy định các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
  “a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  b) Nợ thuế;
  c) Các khoản nợ khác.”
  Do đó, Công ty phải thanh toán khoản tiền lương, trợ cấp thôi việc, Bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Bộ luật lao động 2012 trước khi công ty giải thể chứ không có thời kỳ quá độ từ khi có quyết định giải thể cho đến khi có thông báo hoàn tất giải thể từ sở đầu tư:
  Bộ luật lao động 2012 quy định:
  Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
  1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động
  4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương,  trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
  Đối với khoản trợ cấp thôi việc sẽ được áp dụng giải quyết theo Điều 48 Bộ luật lao động 
  Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.
   
  Cập nhật bởi toanvv ngày 15/12/2016 09:59:11 CH

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.