Vật chứng là động vật hoang dã chết thì cần xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #583882 30/04/2022

  Vật chứng là động vật hoang dã chết thì cần xử lý thế nào?

  Căn cứ Điều 7 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về việc xử lý vật chứng như sau:

  1. Việc xử lý vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm hoặc sản phẩm của chúng được thực hiện như sau:

  a) Vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm còn sống thì ngay sau khi có kết luận giám định phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành để trả về tự nhiên, giao cho trung tâm cứu hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia hoặc giao cho cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  b) Vật chứng là cá thể động vật chết hoặc sản phẩm động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc loại mau hỏng, khó bảo quản thì tiêu hủy hoặc giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  c) Vật chứng khác không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

  2. Đối với vật chứng đã được xử lý theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, khi xét xử, Tòa án căn cứ vào biên bản thu giữ, bản ảnh, dữ liệu điện tử, biên bản giám định, biên bản giao nhận, quyết định xử lý vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan trong hồ sơ vụ án để giải quyết.

  3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm hoặc sản phẩm của chúng được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Như vậy, theo quy định hiện hành trong trường hợp vật chứng là động vật hoang dã đã chết thuộc loại mau hỏng, khó bảo quản thì cần tiêu hủy hoặc giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý.

   
  749 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583901   30/04/2022

  Vật chứng là động vật hoang dã chết thì cần xử lý thế nào?

  Cám ơn những chia sẽ bổ ích của tác giả. Xin bổ sung thêm các cơ quan có thẩm quyền xử lý vật chứng là động vật hoang dã như sau:

  • Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra;
  • Viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố;
  • Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử;
  • Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.
   
  Báo quản trị |