Văn phòng Quốc hội tuyển dụng 29 công chức năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #595712 23/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2079)
  Số điểm: 71351
  Cảm ơn: 53
  Được cảm ơn 1531 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Văn phòng Quốc hội tuyển dụng 29 công chức năm 2022

  Ngày 19/12/2022, Văn phòng Quốc hội có Thông báo 3076/TB-VPQH về tuyển dụng công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2022 đối với người là công chức hoặc người có kinh nghiệm công tác theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

  Theo đó, chỉ tiêu của kỳ tuyển dụng này là 29 công chức.

  Trong đó, quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

  Đối tượng tuyển dụng

  Tiếp nhận người đang là công chức: người được tuyển dụng vào công chức theo quy định của pháp luật được xem xét tiếp nhận chuyển công tác về làm việc tại Văn phòng Quốc hội nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; trường hợp đang thực hiện chế độ tập sự công chức thì chỉ tiếp nhận người đang tập sự ở cùng vị trí việc làm cần tiếp nhận.

  Tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp sau:

  - Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Cán bộ, công chức cấp xã;

  - Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

  - Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  Điều kiện, tiêu chuẩn

  Công chức và người có kinh nghiệm công tác đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị khác có nguyện vọng chuyển công tác về các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội phải có đủ các điều kiện theo quy định và các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

  - Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của pháp luật; đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được cơ quan, đơn vị nơi đang công tác xác nhận; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác;

  - Đã được tuyển dụng vào công chức, viên chức đúng quy định;

  - Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác của từng vị trí việc làm do đơn vị sử dụng công chức đề nghị và được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội phê duyệt;

  - Đảm bảo tiêu chuẩn về bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Trường hợp quy định tại các điểm bl, b2, b3 mục 2.1 phải có đủ 05 năm (60 tháng) công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm bl, b2, b3 mục 2.1) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

  - Trường hợp quy định tại điểm b4 mục 2.1 phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến.

  van-phong-quoc-hoi-tuyen-dung-cong-chuc

  Hồ sơ dự tuyển

  Hồ sơ đăng ký

  1) Hồ sơ của công chức được đề nghị chuyển công tác về Văn phòng Quốc hội gồm:

  - Sơ yếu lý lịch theo quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

  - Bản sao quyết định tuyển dụng vào công chức;

  - Các văn bản liên quan khác (nếu có);

  - Bảo sao hoặc photo quyết định lương gần nhất.

  2) Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức gồm:

  - Sơ yếu lý lịch theo quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  Đối với vị trí tiếp nhận công chức ngạch hành chính, văn thư hoặc các vị trí khác những người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

  Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì phải nộp bản sao văn bản công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

  - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

  - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản kê tham gia bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm;

  - Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đon vị nơi công tác;

  - Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức, công chức, lực lượng vũ trang, cơ yếu; quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử vào chức danh cán bộ và các văn bản liên quan như hợp đồng làm việc,... (nếu có).

  - Bản sao hoặc photo quyết định lương gần nhất.

  Thủ tục nộp hồ sơ

  Hồ sơ nộp tại đơn vị đăng ký dự tuyển (vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội) và chỉ được nộp đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm cần tiếp nhận, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký từ 02 vị trí trở lên sẽ không đưa vào danh sách xem xét tiếp nhận.

  Xem chi tiết Thông báo 3076/TB-VPQH ngày 19/12/2022 tại file đính kèm bên dưới.

   
  1024 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận