Vấn đề thu hồi sổ hộ khẩu hiện nay

Chủ đề   RSS   
 • #589659 14/08/2022

  Vấn đề thu hồi sổ hộ khẩu hiện nay

  Có hay không việc thu hồi sổ hộ khẩu. Đây đang là vấn đề đang được sự quan tâm của dư luận. Mọi người cùng mình tìm hiểu nhé.

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì:

  Điều 38. Điều khoản thi hành

  1Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

  [...]

  3Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 m 2022.

  Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác vi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

  Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định củLuật này và không cấp mi, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

  [...]”

  Như vậy, kể từ ngày 01/07/2021, sổ hộ khẩu sẽ không được cấp mới, cấp lại. Đối với sổ hộ khẩu được cấp trước thời điểm này vẫn có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA thì:

  Điều 26. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

  [...]

  2. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

  [...]”

  Cũng theo trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì: “Theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi có sự điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải thu đại trà tất cả sổ hộ khẩu. Công an cũng không cấp mới sổ hộ khẩu khi công dân đến điều chỉnh thông tin. Chúng tôi không có chủ trương thu sổ hộ khẩu để làm khó người dân”

  Như vậy, hiện nay vẫn chưa có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu chỉ bị thu hồi khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu. Việc thu hồi này nhằm tránh lợi dụng các thông tin sai lệch trên sổ hộ khẩu dù sổ hộ khẩu đã bị điều chỉnh.

  Tuy nhiên, do sổ hộ khẩu đã không còn được cấp mới, cấp đổi mà Cơ sở dữ liệu về cư trú hiện đang trong thời gian cập nhật, hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào khai thác sử dụng vào 01/01/2023, nên thực tế đã dẫn đến việc người dân không có sổ hộ khẩu để thực hiện một số thủ tục. Theo tìm hiểu, tuy chưa có văn bản chính thức quy định nhưng đối với các trường hợp không có sổ hộ khẩu có thể xin xác nhận thông tin cư trú để thay thế trong các thủ tục có yêu cầu sổ hộ khẩu. Việc xin xác nhận thông tin cư trú được quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA như sau:

  Điều 17. Xác nhận thông tin về cư trú

  1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

  2. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ  và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

  4. Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú.

   
  281 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận