Vấn đề đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #529884 30/09/2019

  Vấn đề đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Trong qua trình làm việc, công ty mình đang vướng một số vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật của công ty, nhờ mọi người hỗ trợ:
   
  1.Người đại diện pháp luật mới có được miễn trừ trách nhiệm hoặc vi phạm do người đại diện pháp luật cũ gây ra hay không? Can a new legal representative be indemnified from any actions that may have been taken by the former legal representative?
   
  2.Người đại diện pháp luật mới có chịu trách nhiệm cá nhân liên quan đến những trách nhiệm do người đại diện cũ thực hiện hay chỉ chịu trách nhiệm kể từ ngày họ đảm nhiệm vị trí?  Does the new legal representative's personal liability extend to the historical liabilities or only liabilities incurred from their start date as legal rep?
   
  3.Nếu có, thành viên Ban Điều Hành có thể miễn trừ trách nhiệm cho người đại diện pháp luật mới được không, thư miễn trừ trách nhiệm có được áp dụng ở Việt Nam hay không? If so, can the Board indemnify the new legal rep and will this indemnity be effective in Vietnam?
   
  4.Người đai diện Pháp luật có thể xin từ nhiệm được không?  Can a legal representative resign from their role once appointed?
   
  5.Người đại diện pháp luật có chico1chi5u trách nhiệm cá nhân nếu công ty có những sai phạm về mặt chậm trễ đóng những khoản bắt buộc hoặc không trả lương đúng thời hạn? What is the extent of criminal liabilities for a legal representative e.g. if the company defaults and does not pay the required termination salaries, is the legal rep personally liable for those payments?
   
  6.Có ảnh hưởng gì nếu người đại diện pháp luật làm việc theo giấy phép lao động và giấy phép lao động đó chỉ còn 5 tháng sẽ hết hạn? Would the VN authorities consider a legal rep on a work permit? especially in my case as there is five months left on the work permit?
   
  1243 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529886   30/09/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1640)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Về vấn đề của bạn, mình xin chia sẻ một số nội dung như sau:

  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu:

  Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  ... 

  Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

  b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

  - Đối với vấn đề 1, 2 và 3 mà bạn nêu, đối chiếu với quy định dẫn chiếu nêu trên thì Người đại diện theo pháp luật chỉ là đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Quan hệ phát sinh ở đây là giữa công ty với bên thứ 3 khác chứ không phải giữa người đại diện pháp luật với bên thứ ba đó. Họ chỉ chịu trách nhiệm cá nhân của mình khi vi phạm nghĩa vụ tại Khoản 1 Điều 14 nêu trên. Do đó, người đại diện theo pháp luật không chịu trách nhiệm đối với những hành vi do người đại diện theo pháp luật trước thực hiện mà chỉ chịu trách nhiệm từ thời điểm họ đảm nhận vị trí đó và vi phạm nghĩa vụ mà mình phải thực hiện (trừ trường hợp trong thời điểm chuyển giáo, Điều lệ công ty hoặc văn bản chuyển giao có quy định khác).

  - Đối với vấn đề 4: Việc từ nhiệm (thôi giữ chức danh người đại diện theo pháp luật) là vấn đề nội bộ của công ty. Khi công ty có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì sẽ tiến hành thủ tục với Sở Kế hoạch - Đầu tư mà thôi.

  - Đối với vấn đề 5: Như quy định tại Khoản 2 Điều 14 nêu trên thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1. Nếu hành vi của họ vi phạm nghĩa vụ trên trực tiếp dẫn đến sai phạm về mặt chậm trễ đóng những khoản bắt buộc hoặc không trả lương đúng thời hạn thì lúc đó họ sẽ chịu trách nhiệm trước công ty. Còn về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính nếu có phát sinh thì cơ quan quản lý cũng chỉ phát doanh nghiệp mà thôi.

  - Đối với vấn đề 6: Hiện không có quy định cụ thể nào điều chỉnh về nội dung bạn đề cập, tức việc GPLĐ còn 5 tháng không ảnh hưởng đến vai trò người đại diện theo pháp luật của người đó.

   
  Báo quản trị |