Vận chuyển mua bán xăng dầu trong khu vực biên giới không đúng quy định

Chủ đề   RSS   
 • #547621 30/05/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Vận chuyển mua bán xăng dầu trong khu vực biên giới không đúng quy định

  Việc kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới được điều chỉnh bởi Thông tư 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới do Bộ Công thương ban hành. Theo đó những hành vi trái với quy định tại Thông tư 28/2011/TT-BCT được xác định là vi phạm quy định về quản lý xăng dầu tại khu vực biên giới.

  Ví dụ khoản 3 Điều 7 Thông tư 28/2011/TT-BCT quy định: "3. Nghiêm cấm việc vận chuyển xăng, dầu có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp" => Việc vận chuyển xăng dầu có giá trị trên 200.000 đồng và không có hóa đơn chứng từ xác định là hành vi vi phạm. 

  Hành vi vi phạm quy định về quản lý xăng dầu tại khu vực biên giới sẽ bị xử phạt VPHC theo Điều 33 Nghị định 67/2017/NĐ-CP:

  "1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây nếu trị giá xăng dầu đến 10.000.000 đồng:

  a) Vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới không đúng quy định;

  b) Buôn bán, trao đổi xăng dầu trên biển với tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nêu trị giá xăng dầu từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

  5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

  6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ 100.000.000 đồng trở lên và chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  a) Không thực hiện đúng quy định về thời gian bán xăng dầu tại khu vực biên giới;

  b) Không thực hiện các quy định về phương thức, định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài theo quy định.

  8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về cung ứng xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

  9. Hình thức xử phạt bổ sung

  Tịch thu xăng dầu đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này." 

   
  1695 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận