Văn bằng dùng để tham dự kiểm tra đánh giá năng lực cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ

Chủ đề   RSS   
 • #608947 29/02/2024

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Văn bằng dùng để tham dự kiểm tra đánh giá năng lực cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ

  Văn bằng dùng để tham dự kiểm tra đánh giá năng lực cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ là nội dung nổi bật tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

  Văn bằng dùng để tham dự kiểm tra đánh giá năng lực cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ là nội dung nổi bật tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

   

  Văn bằng dùng để tham dự kiểm tra đánh giá năng lực cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ

  Theo đó, tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sĩ:

  Chức danh bác sĩ với phạm vi hành nghề y khoa:

  -  Văn bằng bác sĩ y khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ y khoa;

  -  Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học và đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung bác sĩ y khoa theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  Chức danh bác sĩ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền:

  - Văn bằng bác sĩ y học cổ truyền, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ y học cổ truyền;

  - Văn bằng cử nhân y học cổ truyền do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học và đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung bác sĩ y học cổ truyền theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  Chức danh bác sĩ với phạm vi hành nghề y học dự phòng:

  Văn bằng bác sĩ y học dự phòng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ y học dự phòng.

  Chức danh bác sĩ với phạm vi hành nghề răng hàm mặt:

  - Văn bằng bác sĩ răng hàm mặt, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sĩ răng hàm mặt;

  - Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học và đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung bác sĩ răng hàm mặt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  Chức danh bác sĩ với phạm vi hành nghề chuyên khoa: Văn bằng bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực khám chữa bệnh do cơ sở khám chữa bệnh cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 96/2023/NĐ-CP này.

  Điều kiện về văn bằng được tham dự kiểm tra đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề y sỹ

  Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ:

  Chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa:

  - Văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa;

  - Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học.

  Chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền:

  Văn bằng cao đẳng y sỹ y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền.

  Thời gian thực hành khám chữa bệnh của bác sĩ là bao lâu?

  Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định về thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh như sau:

  Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó:

  - Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;

  - Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận