Văn bằng chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân chỉ cấp 01 lần

Chủ đề   RSS   
 • #492011 17/05/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 766 lần


  Văn bằng chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân chỉ cấp 01 lần

  Là nội dung được quy định tại dự thảo Thông tư Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng tốt nghiệp giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GDĐT ban hành. Thông tư này thay thế Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT. Theo đó:

  Bản chính văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm thu hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp và cấp lại. Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi, cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ ra quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học.

  >>> Quyết định 33 Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần, không cấp lại.

  Phạm vi điều chỉnh: Thông tư mở rộng đối tượng điều chỉnh áp dụng đối với các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; trường trung cấp có đào tạo giáo viên (sau đây gọi là trường trung cấp), trường cao đẳng có đào tạo giáo viên (sau đây gọi là trường cao đẳng), đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục đại học); cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  >>> Quyết định 33 chỉ áp dụng đối với giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên.

  Xem nội dung chi tiết  tại file đính kèm để biết thêm nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ

   

   
  2204 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận