Văn bản quy định về phổ cập giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #570721 26/04/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Văn bản quy định về phổ cập giáo dục

  - Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

  - Quyết định 1321/QĐ-BGDĐT năm 2014 công nhận đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  - Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT về quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  - Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

  - Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  - Nghị quyết số 41/2000/NQ-QH10 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Quốc hội ban hành

  - Quyết định 62/2005/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  - Quyết định 118/2001/QĐ-TTg bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  - Quyết định 4856/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Phòng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

   
  676 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận