Văn bản pháp lý về lưu trữ?

Chủ đề   RSS   
 • #552811 26/07/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Văn bản pháp lý về lưu trữ?

  Luật Lưu trữ 2011;

  Nghị định 01/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật lưu trữ;

  Thông tư 17/2014/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  Thông tư 05/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Thông tư 04/2014/TT-BNV về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Thông tư 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

  -  Thông tư 08/2015/TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  - Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  Thông tư 09/2007/TT-BNV hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng do Bộ Nội vụ ban hành.

  ... 

  Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo tại link tìm kiếm sau:

  https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF&area=0&type=23&status=1&lan=0&org=0&signer=0&match=True&sort=1&bdate=02/04/1940&edate=02/04/2020&chlbg=02/04/1940&chlend=02/04/2030

   
  360 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553465   30/07/2020

  Cảm ơn bài viết của bạn, đây là một cập nhật rất hữu ích cho các bạn làm về văn thư lưu trữ. Phần lớn khi các ban hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ thường phải cập nhật rất nhiều và những thay đổi quy định mới nhiều khi không nắm bắt kịp thì cập nhật của bạn đã giúp ích rất nhiều cho công việc của mọi người.

   

   
  Báo quản trị |