Văn bản liên quan đến xuất nhập khẩu Logistics

Chủ đề   RSS   
 • #550712 30/06/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Văn bản liên quan đến xuất nhập khẩu Logistics

  1. Xuất nhập khẩu và hải quan

  Luật Quản lý ngoại thương 2017

   Luật Hải quan 2014

  Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 

  Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

  Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  2. Về thuế 

   2.1 Mức thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu gồm hai loại: Thuế suất thông thường và thuế suất ưu đãi. 

  Danh mục hàng hóa nhập khẩu chịu thuế suất thông thường được quy định tại Phụ lục ban hành kèm với Quyết định 45/2017/QĐ-TTg.

  Danh mục hàng hóa nhập khẩu chịu thuế suất ưu đãi được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm với Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP (Được đính chính bởi CV Công văn 225/CP-KTTH năm 2018).

  2.2 Danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu và mức thuế suất áp dụng được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm với Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

  Các trường hợp miễn thuế xuất khẩu có thể tham khảo tại Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016.

   

   
  1075 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận