Văn bản hợp nhất có thể làm căn cứ ban hành văn bản không?

Chủ đề   RSS   
 • #575735 28/09/2021

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Văn bản hợp nhất có thể làm căn cứ ban hành văn bản không?

  Văn bản hợp nhất có được đưa vào phần căn cứ khi ra quyết định hay không? - Cụ thể đối với trường hợp Luật Năng lượng Nguyên tử 2008 (Luật số 18, ngày 3/6/2008) hiện nay vẫn còn hiệu lực; Ngày 10/12/2018 VPQH ban hành văn bản hợp nhất số 38. Trong VBHN này có chỉnh sửa một số điều của Luật Năng lượng Nguyên tử 2008. Như vậy khi ra quyết định thành lập Hội đồng An toàn bức xạ của Viện, phần Căn cứ, tôi phải ghi như thế nào cho đúng với Quy định của Nhà nước? Xin cảm ơn.

   
  529 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575756   28/09/2021

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 195 lần


  Theo Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Pháp lệnh này quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật."

  Theo đó, văn bản hợp nhất là nhằm trình bày lại văn bản một cách đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

  Bản chất nó không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không được dùng làm căn cứ.

  Khi ban hành văn bản mà anh cần dùng căn cứ thì anh căn cứ vào văn bản được hợp nhất.

  Ví dụ quyết định thành lập Hội đồng An toàn bức xạ của Viện thì anh ghi căn cứ là Luật năng lượng nguyên tử 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

  Ở đây Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 mới là văn bản sửa đổi Luật năng lượng nguyên tử 2008, không phải là Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  Văn bản hợp nhất chỉ trình bày lại 2 văn bản Luật để dễ xem, dễ nghiên cứu, không dùng làm căn cứ ban hành quyết định thành lập Hội Đồng được.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2021)