Văn bản có tên gọi khác, vẫn được xem là hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #574355 31/07/2021

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1050)
  Số điểm: 7680
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 81 lần


  Văn bản có tên gọi khác, vẫn được xem là hợp đồng lao động

  Hiện nay, có khá nhiều việc tuyển dụng lao động vùng nông thôn khi chủ hay gọi là người sử dụng lao động thực hiện ký kết với người lao động thông qua các văn bản mang tên gọi khác thay vì là hợp đồng lao động thôn thường, đặt trường hợp nếu làm việc cho doanh nghiệp nào đó mà hai bên ký hợp đồng nhưng tên gọi không phải là "Hợp đồng lao động" mà ghi là " Văn bản xác nhận và  thỏa thuận". Như vậy, pháp luật đặt ra quy định điều chỉnh vấn đề trên ra sao.
   
  Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau:
   
  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
   
  Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
   
  Do đó, theo nội dung đã thỏa thuận trong văn bản trên nếu nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động, nó không phụ thuộc vào tên gọi của hợp đồng mà chủ yếu vào nội dung các bên thỏa thuận có những điều khoản như quy định trên.
   
  539 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận