Văn bản chứng minh sự đồng ý làm thêm giờ của người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #565945 31/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Văn bản chứng minh sự đồng ý làm thêm giờ của người lao động

  Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

  "Điều 106. Làm thêm giờ

  1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được sự đồng ý của người lao động;"

  Trường hợp trong hợp đồng lao động có nội dung “Dựa vào tình hình thực tế của sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động có quyền sử dụng người lao động làm thêm giờ theo đúng quy định của luật lao động” hoặc những câu đại loại như vậy thì người lao động đã ký hợp đồng đồng nghĩa với việc người lao động đồng ý phát sinh làm thêm giờ dựa vào tình hình thực tế của sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Không cần phải ký thêm văn bản gì.

  Tuy nhiên, khi bắt đầu làm thêm giờ, người sử dụng lao động nên có thông báo về thời gian, sắp xếp bố trí làm thêm giờ... cho người lao động. Đồng thời đảm bảo quy định về việc trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định tại Điều 97 Bộ Luật lao động 2012, đảm bảo thời gian làm thêm giờ theo giới hạn tối đa mà pháp luật cho phép

   
  700 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565958   31/12/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Nguyên tắc là: Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động. Tuy nhiên hiện không có mẫu văn bản cụ thể, chủ yếu sẽ do công ty soạn hoặc thỏa thuận riêng với người lao động, chỉ cần họ đồng ý là được.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |