Uỷ quyền mang thai hộ có cần phải công chứng không?

Chủ đề   RSS   
 • #587593 12/07/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Uỷ quyền mang thai hộ có cần phải công chứng không?

  Căn cứ Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

  1. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ (sau đây gọi là bên nhờ mang thai hộ) và vợ chồng người mang thai hộ (sau đây gọi là bên mang thai hộ) phải có các nội dung cơ bản sau đây:

  a) Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan quy định tại Điều 95 của Luật này;

  b) Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật này;

  c) Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

  d) Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

  2. Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

  Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

  Như vậy, việc mang thai hộ thì phải được lập thành văn bản uỷ quyền và có công chứng đàng hoàng.

   
  365 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588036   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 3118
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Uỷ quyền mang thai hộ có cần phải công chứng không?

  Cám ơn chia sẻ từ bài viết của bạn. Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc mang thai hộ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa bên vợ chồng nhờ mang thai hộ và bên vợ chồng mang thai hộ. Để đảm bảo thực hiện việc thỏa thuận mang thai hộ và tạo điều kiện cho các bên, pháp luật quy định vợ chồng bên nhờ mang thai hộ hoặc vợ chồng bên mang thai hộ được ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận. Tuy nhiên, việc ủy quyền đó phải lập thành văn bản có công chứng, đồng thời việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

   
  Báo quản trị |