Uỷ quyền ký đơn dự thầu

Chủ đề   RSS   
 • #532470 04/11/2019

  Uỷ quyền ký đơn dự thầu

  Uỷ quyền ký Đơn dự thầu và các tài liệu trong quá trình dự đấu thầu:

  Xìn chào Luật sư.

  Tôi có một vấn đề này xin hỏi Luật sư tư vấn giúp, Có một công ty A, người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc có giấy uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc ký Đơn dự thầu và các tài liệu liên quan đến gói thầu trong quá trình tham gia dự thầu (giấy uỷ quyền theo mẫu trong HSMT), Hồ sơ dự thầu đã nộp cho bên mời thầu có cả giấy uỷ quyền đính kèm và được người uỷ quyền, người được uỷ quyền đã ký vào, tuy nhiên khi chấm thầu thì Tổ chuyên gia đánh giá thầu thấy người ký đơn dự thầu và các tài liệu có trong HSDT lại là Tổng Giám đốc công ty A ký, không phải là Phó Tổng Giám đốc (người được uỷ quyền theo giấy uỷ quyền ký). Về vấn đề này, Tổ chuyên gia đánh giá thầu đã loạii HSDT của nhà thầu này với lý do là Đơn dự thầu không hợp lệ (do người ký đơn dự thầu không phải là người được uỷ quyền ký) mà lại là do Tổng Giám đốc ký (người đại diện theo pháp luật).

  Vậy tôi xin hỏi Luật sư, việc tổ chuyên gia đánh giá thầu loại HSDT của nhà thầu A với lý do như trên có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu không? 

  Xin trân trọng cảm ơn!

   
  3938 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TPCHAIPHONG vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547157   27/05/2020

  Chào bạn

  Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời

  Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về đánh giá hồ sơ dự thầu thì kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu được quy định như sau:

  1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm:

  a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;

  b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu;

  c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.

  2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

  Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

  a) Có bản gốc hồ sơ dự thầu;

  b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

  c) Hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

  d) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

  đ) Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

  e) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

  g) Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

  h) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.

  Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

  Bên dự thầu sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu hợp lệ khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên. Nếu đã có giấy uỷ quyền của tổng giám đốc đối với phó  tổng giám đốc thì phó giám đốc cần ký đơn mời thầu và các tài liệu liên quan.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatducan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/05/2020)