Ủy quyền không căn cứ vào điều lệ Công ty đúng không?

Chủ đề   RSS   
 • #540568 05/03/2020

  phuc73levan

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Ủy quyền không căn cứ vào điều lệ Công ty đúng không?

  Xi hỏi Luật sư: Tôi mới nhận chức vụ Giám đốc công ty CP có vốn chi phối của nhà nước. Ông Chủ tịch HĐQT làm giấy ủy quyền cho tôi để hoạt động ký kết các hợp đồng sản xuất kinh doanh nhưng không căn cứ Điều lệ của Công ty có đúng không ? (Ông nói: Điều lệ chỉ lưu hành nội bộ)

   
  3115 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuc73levan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540615   05/03/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Ủy quyền không căn cứ vào điều lệ Công ty đúng không?

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (tức có vốn chi phối của Nhà nước) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Do đó, đây có thể là lý do bạn được nhận chức vụ Giám đốc của Công ty.

  Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần:

  Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

  ...

  3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

  b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

  e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.[...]

  Theo quy định trên, có thể xảy ra 02 trường hợp sau:

  - Trường hợp 1: Điều lệ Công ty KHÔNG có quy định thêm quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (gọi tắt là Chủ tịch HĐQT) hoặc có quy định thêm nhưng không quy định về việc Chủ tịch HĐQT có quyền ký kết các hợp đồng sản xuất, kinh doanh: thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho giám đốc  là vượt quá quyền hạn của mình.

  - Trường hợp 2: Điều lệ Công ty có quy định về việc Chủ tịch HĐQT có quyền ký kết các hợp đồng sản xuất, kinh doanh: thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho giám đốc là đúng theo quy định.

  Lưu ý: Theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 về nội dung của điều lệ thì trong Điều lệ công ty sẽ quy định quyền hạn của những người quản lý như: Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị ... có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty không? 

  Do đó, cần phải xem lại Điều lệ công ty Công ty để đảm bảo việc ủy quyền là có căn cứ tránh rủi ro pháp lý xảy ra sau này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  phuc73levan (06/03/2020)
 • #540665   06/03/2020

  phuc73levan
  phuc73levan

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Công ty mình hoạt động chủ yếu là các Hợp đồng tiền tỷ, nhưng Chủ tịch HĐQT chỉ ủy quyền cho Giám đốc ký Hợp đồng dưới 500 triệu. các hopwj đồng trên 500 triệu thì Chủ tịch ký hợp đồng trực tiếp sau đó giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện và ký các biên bản nghiệm thu hoàn thành, nghiệm thu thanh toán và các hồ sơ khác liên quan thì có đúng hay không ?

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phuc73levan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/03/2020) thanghi.info (06/03/2020)
 • #540670   06/03/2020
  Được đánh dấu trả lời

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Theo như bạn trình bày thì có thể trong Điều lệ công ty đã quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép ký kết hợp đồng rồi nên việc ủy Quyền cho giám đốc là đúng rồi. Còn việc Giám đốc được phép làm những gì thì phụ thuộc vào phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bạn xem lại trong giấy ủy quyền thử. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  phuc73levan (13/03/2020)
 • #540787   09/03/2020

  phuc73levan
  phuc73levan

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Trong Điều lệ thì có câu:

   - Giám đốc Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý toàn bộ tài sản của Công ty.

  - Giám đốc Chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng về giá, phí sản phẩm..,nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hồi vốn đầu tư và có lải.
   
  -Giám đốc bị miển nhiệm trong các trường hợp sau:
   
  +Báo cáo không trung thực tình hình tài chính của Công ty hai lần trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch nghiêm trộng tình hình tài chính của công ty.\
   
  +Để Công ty thua lổ trong hai năm liên tục; trừ trường hợp khách quan khác hoặc do thiên tai, địch họa bất khả kháng
   
  +....
  Như vậy giám đốc có phải chủ tài khoản chưa ? Và Giám đốc có ký kết hết toàn bộ hợp đồng không?
   
  Bên Chủ tịch HĐQT thì không có chức năng ký kết hợp đồng, nhưng ông bảo ông là Đại diện pháo luật, là chủ tài khoản nên ông Ký toàn bộ hợp đồng có đúng không?

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuc73levan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/03/2020)