Ủy ban nhân dân tỉnh có được ban hành Chỉ thị không?

Chủ đề   RSS   
 • #547170 27/05/2020

  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Ủy ban nhân dân tỉnh có được ban hành Chỉ thị không?

  Đối với các vấn đề vướng mắc về ban hành văn bản của các cơ quan ở địa phương đó là khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị để chỉ đạo các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thì để triển khi thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban nhân dân tỉnh gặp phải lúng túng do không rõ quy định là mình có được ban hành Chỉ thị để chỉ đạo cấp dưới thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng đã ban hành hay không? Câu hỏi ấy sẽ được giải đáp như sau:

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 121 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015  thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Chỉ thị hướng dẫn để chỉ đạo cấp dưới thực hiện, cụ thể quy định như sau:

  “Điều 121. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  [...]

  4. Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.”

  Như vậy, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị để triền khai một vấn đề thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tình có trách nhiệm ban hành Chỉ thị hướng dẫn cấp dưới thực hiện chỉ đạo của cấp trên là không sai.

   

   

   
  708 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận