Ủy ban Dân tộc chuẩn bị về nội dung, hình thức và tiếp khách quốc tế như thế nào theo quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #608279 19/01/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 325
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ủy ban Dân tộc chuẩn bị về nội dung, hình thức và tiếp khách quốc tế như thế nào theo quy định?

  Ủy ban Dân tộc chuẩn bị về nội dung, hình thức và tiếp khách quốc tế như thế nào theo quy định? Các cấp tiếp khách quốc tế trong Ủy ban Dân tộc được quy định như thế nào?

  Ủy ban Dân tộc chuẩn bị về nội dung, hình thức và tiếp khách quốc tế như thế nào theo quy định?

  Việc chuẩn bị về nội dung, hình thức và tiếp khách quốc tế của Ủy ban Dân tộc được quy định tại Điều 26 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc được ban hành kèm theo Quyết định 61/QĐ-UBDT năm 2022; cụ thể như sau:

  - Vụ, đơn vị đề xuất chủ trì tiếp khách quốc tế chỉ được phép trao đổi về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ, đơn vị mình.

  - Vụ, đơn vị đề xuất chủ trì tiếp khách quốc tế phải chuẩn bị trước nội dung, dự kiến các tình huống xảy ra cần xử lý.

  Lưu ý số 1: Trường hợp nội dung dự kiến trao đổi mang tính phức tạp, nhạy cảm hoặc vượt phạm vi thẩm quyền, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định.

  - Các cuộc tiếp khách nước ngoài tại cơ quan Ủy ban Dân tộc được tổ chức tại phòng tiếp khách do Văn phòng Ủy ban Dân tộc bố trí theo yêu cầu của Vụ, đơn vị đề xuất chủ trì.

  Lưu ý số 2: Khi tiếp phải có ít nhất 02 (hai) người cùng dự.

  Vụ, đơn vị chủ trì để xuất tiếp khách phải cử cán bộ, công chức đón khách ít nhất trước 10 (mười) phút trước khi diễn ra buổi tiếp.

  Các Vụ, đơn vị chủ trì ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc tiếp khách quốc tế theo quy định.

  - Văn phòng Ủy ban Dân tộc phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế bố trí lễ tân đối ngoại phục vụ tiếp khách nước ngoài.

  - Cán bộ, công chức được cử tiếp khách quốc tế có trách nhiệm ghi chép đầy đủ nội dung và báo cáo Thủ trưởng Vụ, đơn vị quản lý mình về kết quả buổi tiếp.

  Lưu ý số 3: Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng Vụ, đơn vị phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kết quả buổi tiếp.

  - Cán bộ, công chức khi tiếp xúc, trao đổi với khách quốc tế về nội dung liên quan đến công việc qua điện thoại, thư điện tử hoặc các phương tiện khác cần báo cáo kịp thời và đầy đủ với thủ trưởng Vụ, đơn vị;

  Cán bộ, công chức của Ủy ban khi tham gia hoạt động đối ngoại cần tuân thủ quy định về lễ tân đối ngoại của Nhà nước và Quy chế văn hóa công sở của Ủy ban.

  Các cấp tiếp khách quốc tế trong Ủy ban Dân tộc được quy định như thế nào?

  Các cấp tiếp khách quốc tế trong Ủy ban Dân tộc được quy định tại khoản 8 Điều 25 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc được ban hành kèm theo Quyết định 61/QĐ-UBDT năm 2022; cụ thể như sau:

  - Bộ trưởng các nước, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao hoặc các tổ chức quốc tế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì tiếp.

  Lưu ý số 4: Tùy theo tính chất công tác và lịch hoạt động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm có thể ủy quyền các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tiếp thay;

  - Thứ trưởng, tương đương các nước, Trưởng và Phó Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao hoặc các tổ chức quốc tế do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ trì tiếp;

  - Đại sứ chào xã giao đầu nhiệm kỳ, chào từ biệt hết nhiệm kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì tiếp;

  - Đại sứ, đại diện lâm thời đến làm việc, trao đổi tiếp xúc do lãnh đạo Ủy ban, cấp Vụ tiếp tùy từng tính chất đối ngoại và làm việc;

  - Tham tán đến làm việc, trao đổi tiếp xúc do lãnh đạo cấp Vụ tiếp;

  - Bí thư, tùy viên đến làm việc, trao đổi, tiếp xúc do trưởng/phó phòng, chuyên viên hợp tác quốc tế và Vụ, đơn vị có liên quan tiếp (nếu không có yêu cầu gặp lãnh đạo cấp Vụ);

  - Việc sắp xếp người đón tiếp dựa trên nguyên tắc cùng cấp.

  Trong khi sắp xếp, căn cứ tình hình thực tiễn và nội dung công việc cũng như đề xuất từ phía đối tác có thể bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đáp ứng kịp thời các yêu cầu để đưa lại hiệu quả cao nhất.

  Lưu ý số 5: đây là thủ tục tiếp khách quốc tế không thuộc trường hợp quy định tại các điều từ Điều 22 đến Điều 24 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc được ban hành kèm theo Quyết định 61/QĐ-UBDT năm 2022.

  Ủy ban Dân tộc có vị trí và chức năng như thế nào theo quy định?

  Căn cứ tại Điều 1 Nghị định 66/2022/NĐ-CP thì Ủy ban Dân tộc có vị trí và chức năng như sau:

  Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

  Tóm lại, Ủy ban Dân tộc chuẩn bị về nội dung, hình thức và tiếp khách quốc tế như đã phân tích ở trên.

   
  69 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận