Ưu, nhược điểm của công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #424332 11/05/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 119 lần


  Ưu, nhược điểm của công ty TNHH

   Trước khi thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH, các chủ doanh nghiệp cần lưu ý về những mặt hạn chế của những loại hình công ty hiện nay.

  Công ty TNHH một thành viên

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

  - Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

  - Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

  - Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

  - Nhìn chung, công ty trách nhiệm hữu hạn có đầy đủ các đặc thù của công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên. Điểm khác biệt duy nhất giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất và thành viên này có thể là một tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc là một cá nhân.

  - Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

   

  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi.

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay.

   

  Ưu điểm của loại hình công ty TNHH

  - Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

  - Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;

  - Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

   

  Nhược điểm của loại hình công ty TNHH

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

  - Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

  Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế "ở Việt Nam" không biết có những mặt lợi, hại gì của hình thức này cần chú ý không nhỉ? Mọi người chia sẻ thêm cho mình với nha :)

  Cập nhật bởi eyestorm ngày 11/05/2016 06:57:34 CH

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  22850 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424354   12/05/2016

  Chào bạn,

  Tôi xin góp ý 1 số nội dung trong bài viết:

  1. Công ty TNHH MTV không có hội đồng quản trị.

  2. Đối với trường hợp chủ sở hữu cty tnhh mtv là tổ chức thì không có quy định nào bắt buộc phải là tổ chức có tư cách pháp nhân.

  3. Cơ cấu cty mtv chưa phù hợp với điều 78, 85 Luật Doanh nghiệp. 

  4. Cty 2tv trở lên có từ 11 thành viên là phải có ban kiểm soát chứ không phải trên 11

  5. Tư cách pháp nhân không liên quan gì đến việc chịu trách nhiệm hữu hạn của các thành viên. Ví dụ: cty hợp danh cũng có tư cách pháp nhân nhưng các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn.

  6. Hiện nay gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứ không phải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  Trên đây là 01 số chia sẻ cơ bản về bài viết của bạn. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều bài chia sẻ bổ ích cho mọi người.

  Trân trọng.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  eyestorm (12/05/2016)