Ưu đãi thuế cho Dự án đầu tư mới tại Khu kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #477628 07/12/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Ưu đãi thuế cho Dự án đầu tư mới tại Khu kinh tế

  Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

  Điểm a khoản 1 Điều 19 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2015/TT-BTC) có quy định:

   “1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

  a)     Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

  Điểm a khoản 1 Điều 20 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 12 của Thông tư 96/2015/TT-BTC) có quy định:

  “1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

  Như vậy, Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

  Đối với thuế thu nhập cá nhân:

  Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 128/2014/TT-BTC “Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế”. Theo đó, cá nhân làm việc trực tiếp tại khu kinh tế theo các hợp đồng lao động; có hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế; làm việc tại Khu xử lý chất thải độc hại của Khu kinh tế mà theo quy định của Nhà nước về môi trường và quy hoạch Khu kinh tế được phê duyệt thì Khu xử lý chất thải độc hại này phải đặt ngoài Khu kinh tế sẽ được Giảm 50% cho mỗi cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

   
  2619 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận