UBND xã không gia hạn GCNQSDĐ vì không đáp ứng điều kiện về HGĐ trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #555996 28/08/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  UBND xã không gia hạn GCNQSDĐ vì không đáp ứng điều kiện về HGĐ trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

  Khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai 2013 Quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này.
   
  Theo Khoản 3b Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì một trong những căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là:
   
  Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.
   
  Như vậy, Khoản 3b Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT chỉ đề cập đến căn cứ để xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Không đề cập đến việc không được gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp được giao.
   
  Mặt khác theo Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 thì:
   
  Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.
   
  Và Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013 (Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013).
   
  Như vậy, theo quy định này thì trường hợp hộ gia đình có 01 lô đất nông nghiệp đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp giờ đã hết thời hạn thì có thể được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn nêu trên. Do đó, căn cứ mà UBND xã đưa ra là chưa phù hợp.
   
  Thủ tục thực hiện (Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP): Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
   
  - Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;
   
  - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;
   
  - Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
   
  Trường hợp này có thể khiếu nại đến Chủ tich UBND xã nơi có đất để xem xét, thực hiện gia hạn quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
   
   
  718 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận