UBND cấp xã có được phép thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã không?

Chủ đề   RSS   
 • #563947 30/11/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  UBND cấp xã có được phép thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã không?

  Đối với trường hợp: UBND cấp xã có được phép thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã không?
  Nếu không được phép thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thì UBND xã phải thực hiện quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư theo quy định nào?
   
  5349 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #564017   30/11/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1358)
  Số điểm: 11477
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo quy định tại  khoản 1 Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP):

   

  "Điều 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

  ...

  1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, tham gia tư vấn quản lý các dự án khác khi cần thiết."

   

  Theo đó, UBND cấp xã không được phép thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

   

  Về hình thức chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án, theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

   

  Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (Điều 148 Luật Xây dựng 2014); các cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận (Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

   

  Đối với trường hợp không đủ điều kiện trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện (Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP). Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung quản lý dự án dầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  phanngoctrucuyen (13/01/2021)