UBND cấp xã có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không?

Chủ đề   RSS   
 • #491845 15/05/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1924)
  Số điểm: 13439
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  UBND cấp xã có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không?

  Tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định:

  Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

  ...

  2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

  ...

  k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;"

  Như vậy, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) thì thuộc diện công trình được miễn giấy phép xây dựng.

  Về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thì hiện nay tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định như sau:

  "2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

  ...

  c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;"

  Do nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được miễn cấp giấy phép xây dựng nên hiện tại quy định chỉ phân cấp UBND cấp huyện cấp giấy phép cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Không nhắc đến việc cấp giấy phép cho nhà ở nông thôn. 

   
  11627 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận