Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #495192 27/06/2018

  hoangyennhi196
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2770
  Cảm ơn: 130
  Được cảm ơn 28 lần


  Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài

  Chào mọi người, mình có một người bạn, muốn vào Việt  nam để thực hiện đầu tư, nhưng theo Luật đầu tư 2014 thì việc đầu tư ở Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép đầu tư và thủ tuch rất nhập nhằng nền bạn ấy muốn góp vốn với nhà đầu tư trong nước để thành lập công ty, nhưng theo như mình có tìm hiểu thì mình thấy việc góp vốn này phải theo một tỷ lệ, cụ thể mình theo khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư 2014 có thấy quy định như sau:

  "3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

   
  a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
   
  b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
   
  c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."
   
  Vậy cho mình hỏi cái điểm a khoản 3 Điều 22 này có văn bản nào của chứng khoán hướng dẫn về tỷ lệ góp vốn là bao nhiêu hay không, vì mình thấy cái quy định này nó rất là chung và không xác định được một mức cụ thể, mình có tìm hiểu thêm về luật chứng khoán nhưng không thấy quy định, lưu ý rằng ban của mình thực hiện đầu tư bên mảng bảo hiểm, là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
   
  Mong mọi người giúp đỡ để không bị rủi ro trong việc mua cổ phần của công ty, dẫn đến thiệt hại sau này.
   
  8424 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangyennhi196 vì bài viết hữu ích
  duyduong87 (27/06/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #498325   31/07/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Về vấn đề này, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP:

  Điều 1:
  "2. Bổ sung Điều 2a sau Điều 2 như sau:
  “Điều 2a. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:
  a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế;
  b) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó.
  Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%;
  c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;
  d) Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c Khoản này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
  2. Đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật về cổ phần hóa. Trường hợp pháp luật về cổ phần hóa không có quy định, tỷ lệ này thực hiện theo quy định tương ứng tại Khoản 1 Điều này."
   
  - Ngoài ra, theo biểu cam kết WTO thì "Bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm" được cho phép tối đa 100% vốn đầu tư nước ngoài nhé.
   
  Một vài thông tin trao đổi với bạn.
   
   
  Báo quản trị |