Tuyển dụng người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì xếp lương công chức thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606802 13/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tuyển dụng người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì xếp lương công chức thế nào?

  Thông thường khi tuyển dụng công chức lần đầu sẽ được xếp lương khởi điểm với mức ngạch thấp nhất. Tuy nhiên, nếu công chức có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) thì sẽ trả lương thế nào? 
   
  tuyen-dung-nguoi-co-bang-thac-si-tien-si-thi-xep-luong-cong-chuc-the-nao
   
  1. Công chức tập sự có bằng thạc sĩ, tiến sĩ sẽ hưởng lương bao nhiêu?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người tập sự mà có trình độ đào tạo là thạc sĩ, tiến sĩ như sau:
   
  - Trong thời gian tập sự, người tập sự có bằng đại học hoặc tương đương được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. 
   
  - Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.
   
  - Trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. 
   
  Theo đó, người tập sự có bằng đại học khi tuyển dụng công chức được hưởng 85% lương bậc 1, có bằng thạc sĩ hưởng 85% lương bậc 2 còn đối với tiến sĩ được hưởng 85% lương bậc 3. Đồng thời, còn được hưởng các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
   
  2. Trường hợp nào công chức tập sự được hưởng 100% mức lương?
   
  Cũng tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
   
  - Đến làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
   
  - Hoặc làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;
   
  - Công chức tập sự đã hoàn thành NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
   
  Lưu ý: Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
   
  3. Điều kiện hoàn thành tập sự đối với công chức có bằng thạc sĩ, tiến sĩ
   
  Căn cứ Điều 23 Nghị định 138/2020/NĐ-CP bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự là thạc sĩ, tiến sĩ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
   
  - Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP bao gồm:
   
  + Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;
   
  + Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
   
  + Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
   
  Theo đó, người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức.
   
  - Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. 
   
  Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.
   
  Như vậy, nếu người tập sự công chức trong điều kiện thông thường mà đã có bằng thạc sĩ thì khi tập sự sẽ hưởng 85% mức lương bậc 2, còn có trình độ tiến sĩ sẽ hưởng 85% mức lương bậc 3. Sau khi hoàn thành tập sự sẽ hưởng trọn 100% mức lương theo bậc lương đang nhận.
   
  2580 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (13/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận