Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Luật và kinh tế

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #538887   17/02/2020

  nguyentien1705
  nguyentien1705

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/01/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngành Luật

  Dưới đây là bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh ngành Luật do trung tâm Anh ngữ Benative tổng hợp, mỗi ngày hãy học từ 10 đến 15 từ vựng để tăng kiến thức và vốn từ cho bản thân.
   
  200 từ vựng tiếng Anh ngành Luật 
   
  1. Activism (judicial): Tính tích cực của thẩm phán
  2. Actus reus: Tính khách quan của tội phạm
  3. Adversarial process: Quá trình tranh tụng
  4. Alternative dispute resolution (ADR): Giải quyết tranh chấp bằng phương thức khác
  5. Amicus curiae (“Friend of the court”): Thân hữu của tòa án
  6. Appellate jurisdiction: Thẩm quyền phúc thẩm
  7. Arrest: Bắt giữ
  8. Arraignment: Sự luận tội
  9. Accountable: Có trách nhiệm
  10. Accountable to: Chịu trách nhiệm trước…
  11. Accredit: Ủy nhiệm, ủy quyền, bổ nhiệm, ủy thác
  12. Acquit: Tuyên bố vô tội, xử trắng án
  13. Act as amended: Luật sửa đổi
  14. Act and deed: Văn bản chính thức (có đóng dấu)
  15. Act of legislation: Sắc luật
  16. Act of God: Thiên tai, trường hợp bất khả kháng
  17. Affidavit: Bản khai
  18. Argument: Lý lẽ, lập luận
  19. Argument for: Lý lẽ tán thành
  20. Argument against: Lý lẽ phản đối
  21. Attorney: Luật sư
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: B
   
  22. Bail: Tiền bảo lãnh
  23. Bench trial: Phiên xét xử bởi thẩm phán
  24. Bill of information: Đơn kiện của công tố
  25. Bill of attainder: Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản
  26. Be convicted of: Bị kết tội
  27. Bring into account: Truy cứu trách nhiệm
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: C
   
  28. Commit: Phạm tội
  29. Crime: Tội phạm
  30. Client: Thân chủ
  31. Civil law: Luật dân sự
  32. Class action: Vụ khởi kiện tập thể
  33. Class action lawsuits: Các vụ kiện thay mặt tập thể
  34. Common law: Thông luật
  35. Complaint: Khiếu kiện
  36. Concurring opinion: Ý kiến đồng thời
  37. Concurrent jurisdiction: Thẩm quyền tài phán đồng thời
  38. Corpus juris: Luật đoàn thể
  39. Courtroom workgroup: Nhóm làm việc của tòa án
  40. Court of appeals: Tòa phúc thẩm
  41. Criminal law: Luật hình sự
  42. Cross-examination: Đối chất
  43. Certified Public Accountant: Kiểm toán công
  44. Certificate of correctness: Bản chứng thực
  45. Child molesters: Kẻ quấy rối trẻ em
  46. Collegial courts: Tòa cấp cao
  47. Conduct a case: Tiến hành xét sử
  48. Congress: Quốc hội
  49. Constitutional rights: Quyền hiến định
  50. Constitutional Amendment: Tu chính hiến pháp
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: D
   
  51. Damages: Khoản đền bù thiệt hại
  52. Defendant: Bị đơn, bị cáo.
  53. Depot: Kẻ bạo quyền
  54. Deal (with): Giải quyết, xử lý
  55. Democratic: Dân Chủ
  56. Detail: Chi tiết
  57. Delegate: Đại biểu
  58. Declaratory judgment: Án văn tuyên nhận
  59. Decline to state: Từ chối khai
  60. Deposition: Lời khai
  61. Discovery: Tìm hiểu
  62. Dispute: Tranh chấp, tranh luận
  63. Dissenting opinion: Ý kiến phản đối
  64. Diversity of citizenship suit: Vụ kiện giữa các công dân của các bang
  65. Designates: Phân công
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: E
   
  66. Enbanc: Thủ tục tố tụng toàn thẩm
  67. Election Office: Văn phòng bầu cử
  68. Equity: Luật công bình
  69. Ex post facto law: Luật có hiệu lực hồi tố
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: F
   
  70. Felony: Trọng tội
  71. Fine: Phạt tiền
  72. Financial Services Executive: Giám đốc dịch vụ tài chính
  73. Financial Investment Advisor: Cố vấn đầu tư tài chính
  74. Financial Systems Consultant: Tư vấn tài chính
  75. Fiscal Impact : Ảnh hưởng đến ngân sách công
  76. Forfeitures: Phạt nói chung
  77. Fund/funding: Kinh phí/cấp kinh phí
  78. Free from intimidation: Không bị đe doạ, tự nguyện.
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: G
   
  79. General obligation bonds: Công trái trách nhiệm chung
  80. General Election: Tổng Tuyển Cử
  81. Government bodies: Cơ quan công quyền
  82. Grand jury: Bồi thẩm đoàn
  83. Governor: Thống Đốc
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: H
   
  84. Health (care) coverage: Bảo hiểm y tế
  85. Habeas corpus: Luật bảo thân
  86. High-ranking officials: Quan chức cấp cao
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: I
   
  87. Impeachment: Luận tội
  88. Independent: Độc lập
  89. Indictment: Cáo trạng
  90. Initiatives: Đề xướng luật
  91. Inquisitorial method: Phương pháp điều tra
  92. Initiative Statute: Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt
  93. Insurance Consultant/Actuary: Tư vấn viên/Chuyên viên bảo hiểm
  94. Interrogatories: Câu chất vấn tranh tụng
   
  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật: J
   
  95. Judgment: Án văn
  96. Jurisdiction: Thẩm quyền tài phán
  97. Judicial review: Xem xét của tòa án
  98. Justiciability: Phạm vi tài phán
  99. Juveniles: Vị thành niên
  100. Justify: Giải trình
   
  Chúc các bạn học tiếng Anh thật hiệu quả!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyentien1705 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/02/2020)