Câu hỏi

Chào luật sư, tôi có một câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp ạ.

Ba tôi và dì đã sống chung với nhau hơn 20 năm, nhưng lại không đăng ký kết hôn và đã có 1 đứa con chung. Ba tôi cũng không có tên trong hộ khẩu gia đình (ba tôi về sống với dì và ở trên đất đai riêng của dì). Vậy xin hỏi những tài sản vật chất sau khi sống chung với nhau mới có (nhà cửa, tiền bạc v..v..) của ba và dì thì sẽ được phân chia thế nào ?

 

Trả lời:

Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Như vậy, với trường hợp của bạn dì và ba bạn không đăng ký kết hôn nên sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng và cũng không làm phát sinh bất cứ quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng đối với con cái hay tài sản.

Trong trường hợp của bạn, nếu hai bên không còn chung suống với nhau nữa thì tài sản sẽ được chia theo điều 16 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cụ thể như sau:

Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ khi chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

  1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp nếu không có những thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm các quyền cùng lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Theo đó, những tài sản mà sau khi ba và dì bạn có sống chung mới có như nhà, tiền…), do công sức đóng góp của của hai người tạo dựng, nếu duy trì cuộc hôn nhân thì quyền thuộc sở hữu chung của hai người, và được chia theo thỏa thuận. Nếu không thể thỏa thuận được thì hai bên có thể gửi đơn đến tòa án nhân dân để yêu cầu được phân chia theo quy định pháp luật dân sự.

Trên đây là toàn bộ ý kiến của tôi về câu hỏi của bạn. Hy vọng bạn sẽ sớm giải quyết được vấn đề.

Trân trọng,