Từ số thẻ căn cước công dân, có thể xác định được bạn sinh năm nào, giới tính gì và sinh ở đâu

Chủ đề   RSS   
 • #443829 13/12/2016

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1899 lần


  Từ số thẻ căn cước công dân, có thể xác định được bạn sinh năm nào, giới tính gì và sinh ở đâu

  Hôm nay rảnh rổi, lại tiếp tục nghiên cứu và mình phát hiện ra một sự thật thú vị này từ Thẻ căn cước công dân của chúng ta.

  Từ số thẻ căn cước công dân

  Vì thế, mình muốn chia sẻ với các bạn sự thật thú vị này:

  Đọc số thẻ căn cước công dân của một người, bạn sẽ xác định được rằng, người đó sinh ở thế kỷ bao nhiêu, là nam hay nữ, sinh năm bao nhiêu và sinh ở đâu.

  Số thẻ căn cước công dân bao gồm 12 số: ABCDEFXXXXXX

  Trong đó:

  ABC là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi bạn đã đăng ký khai sinh

  Tra cứu mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp bạn đăng ký khai sinh tại Việt Nam:

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  1

  Hà Nội

  001

  2

  Hà Giang

  002

  3

  Cao Bằng

  004

  4

  Bắc Kạn

  006

  5

  Tuyên Quang

  008

  6

  Lào Cai

  010

  7

  Điện Biên

  011

  8

  Lai Châu

  012

  9

  Sơn La

  014

  10

  Yên Bái

  015

  11

  Hòa Bình

  017

  12

  Thái Nguyên

  019

  13

  Lạng Sơn

  020

  14

  Quảng Ninh

  022

  15

  Bắc Giang

  024

  16

  Phú Thọ

  025

  17

  Vĩnh Phúc

  026

  18

  Bắc Ninh

  027

  19

  Hải Dương

  030

  20

  Hải Phòng

  031

  21

  Hưng Yên

  033

  22

  Thái Bình

  034

  23

  Hà Nam

  035

  24

  Nam Định

  036

  25

  Ninh Bình

  037

  26

  Thanh Hóa

  038

  27

  Nghệ An

  040

  28

  Hà Tĩnh

  042

  29

  Quảng Bình

  044

  30

  Quảng Trị

  045

  31

  Thừa Thiên Huế

  046

  32

  Đà Nẵng

  048

  33

  Quảng Nam

  049

  34

  Quảng Ngãi

  051

  35

  Bình Định

  052

  36

  Phú Yên

  054

  37

  Khánh Hòa

  056

  38

  Ninh Thuận

  058

  39

  Bình Thuận

  060

  40

  Kon Tum

  062

  41

  Gia Lai

  064

  42

  Đắk Lắk

  066

  43

  Đắk Nông

  067

  44

  Lâm Đồng

  068

  45

  Bình Phước

  070

  46

  Tây Ninh

  072

  47

  Bình Dương

  074

  48

  Đồng Nai

  075

  49

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  077

  50

  Hồ Chí Minh

  079

  51

  Long An

  080

  52

  Tiền Giang

  082

  53

  Bến Tre

  083

  54

  Trà Vinh

  084

  55

  Vĩnh Long

  086

  56

  Đồng Tháp

  087

  57

  An Giang

  089

  58

  Kiên Giang

  091

  59

  Cần Thơ

  092

  60

  Hậu Giang

  093

  61

  Sóc Trăng

  094

  62

  Bạc Liêu

  095

  63

  Cà Mau

  096

  Tra cứu mã quốc gia nơi bạn đăng ký khai sinh trong trường hợp bạn sinh ở nước ngoài

  STT

  Tên nước

  Mã

  STT

  Tên nước

  Mã

  1

  Afghanistan

  101

  100

  Litva (Lít-va)

  200

  2

  Ai Cập

  102

  101

  Luxembourg (Lúc-xem-bua)

  201

  3

  Albania

  103

  102

  Macedonia (Mã Cơ Đốn) (Ma-xê-đô-ni-a)

  202

  4

  Algérie (An-giê-ri)

  104

  103

  Madagascar

  203

  5

  Andorra (An-đô-ra)

  105

  104

  Malawi (Ma-la-uy)

  204

  6

  Angola (Ăng-gô-la)

  106

  105

  Malaysia (Mã Lai Tây Á) (Ma-lay-xi-a)

  205

  7

  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  107

  106

  Maldives (Man-di-vơ)

  206

  8

  Antigua và Barbuda (An-ti-goa và Bác-bu-da)

  108

  107

  Mali

  207

  9

  Áo

  109

  108

  Malta (Man-ta)

  208

  10

  Ả Rập Saudi (Rập Xê-út)

  110

  109

  Maroc

  209

  11

  Argentina

  111

  110

  Quần đảo Marshall

  210

  12

  Armenia (Ác-mê-ni-a)

  112

  111

  Mauritanie (Mô-ri-ta-ni)

  211

  13

  Azerbaijan (A-giéc-bai-gian)

  113

  112

  Mauritius (Mô-ri-xơ)

  212

  14

  Cộng hòa Azerbaijan

  114

  113

  Mexico (Mê-hi-cô)

  213

  15

  Cộng hòa Ấn Độ

  115

  114

  Micronesia (Mi-crô-nê-di)

  214

  16

  Bahamas (Ba-ha-mát)

  116

  115

  Moldova (Môn-đô-va)

  215

  17

  Bahrain (Ba-ranh)

  117

  116

  Monaco (Mô-na-cô)

  216

  18

  Ba Lan

  118

  117

  Mông Cổ

  217

  19

  Bangladesh (Băng-la-đét)

  119

  118

  Montenegro (Môn-tê-nê-grô)

  218

  20

  Barbados (Bác-ba-đt)

  120

  119

  Mozambique (Mô-dăm-bích)

  219

  21

  Belarus (Bê-la-rút)

  121

  120

  Myanma (Mi-an-ma)

  220

  22

  Belize (Bê-li-xê)

  122

  121

  Namibia (Na-mi-bi-a)

  221

  23

  Benin (Bê-nanh)

  123

  122

  Nam Sudan

  222

  24

  Bhutan (Bu-tan)

  124

  123

  Nam Phi

  223

  25

  Bỉ

  125

  124

  Nauru (Nau-ru)

  224

  26

  Bolivia (Bô-li-vi-a)

  126

  125

  Na Uy

  225

  27

  Bosna và Hercegovina (Bốt-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na)

  127

  126

  Nepal (Nê-pan)

  226

  28

  Botswana

  128

  127

  New Zealand (Niu Di-lân) (Tân Tây Lan)

  227

  29

  Bồ Đào Nha

  129

  128

  Nicaragua (Ni-ca-ra-goa)

  228

  30

  Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa)

  130

  129

  Niger (Ni-giê)

  229

  31

  Brasil (Bra-xin)

  131

  130

  Nigeria (Ni-giê-ri-a)

  230

  32

  Brunei (Bru-nây)

  132

  131

  Nga

  231

  33

  Bulgaria (Bungari)

  133

  132

  Nhật Bản

  232

  34

  Burkina Faso (Buc-ki-na Pha-xô)

  134

  133

  Oman (Ô-man)

  233

  35

  Burundi

  135

  134

  Pakistan (Pa-kít-xtan)

  234

  36

  Cabo Verde (Cáp Ve)

  136

  135

  Palau (Pa-lau)

  235

  37

  Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

  137

  136

  Panama (Pa-na-ma)

  236

  38

  Cameroon (Ca-mơ-run)

  138

  137

  Papua New Guinea (Pa-pua Niu Ghi-nê)

  237

  39

  Campuchia

  139

  138

  Paraguay (Pa-ra-goay)

  238

  40

  Canada (Ca-na-đa; Gia Nã Đại)

  140

  139

  Peru (Pê-ru)

  239

  41

  Chile (Chi-lê)

  141

  140

  Pháp (Pháp Lan Tây)

  240

  42

  Colombia (Cô-lôm-bi-a)

  142

  141

  Phần Lan

  241

  43

  Comoros (Cô-mo)

  143

  142

  Philippines (Phi-líp-pin)

  242

  44

  Cộng hòa Congo (Công-gô; Congo-Brazzaville)

  144

  143

  Qatar (Ca-ta)

  243

  45

  Cộng hòa Dân chủ Congo (Congo-Kinshasa)

  145

  144

  Romania (Ru-ma-ni, L Ma Ni)

  244

  46

  Costa Rica (Cốt-xta Ri-ca)

  146

  145

  Rwanda (Ru-an-đa)

  245

  47

  Croatia (Crô-a-ti-a)

  147

  146

  Saint Kitts và Nevis (Xanh Kít và Nê-vít)

  246

  48

  Cộng hòa Croatia

  148

  147

  Saint Lucia (San-ta Lu-xi-a)

  247

  49

  Cuba (Cu-ba)

  149

  148

  Saint Vincent và Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din)

  248

  50

  Djibouti (Gi-bu-ti)

  150

  149

  Samoa (Xa-moa)

  249

  51

  Dominica (Đô-mi-ni-ca)

  151

  150

  San Marino (San Ma-ri-nô)

  250

  52

  Cộng hòa Dominicana (Đô-mi-ni-ca-na)

  152

  151

  São Tomé và Príncipe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê)

  251

  53

  Đan Mạch

  153

  152

  Séc (Tiệp)

  252

  54

  Đông Timor (Ti-mo Lex-te)

  154

  153

  Sénégal (Xê-nê-gan)

  253

  55

  Đức

  155

  154

  Serbia (Xéc-bi-a)

  254

  56

  Ecuador (Ê-cu-a-đo)

  156

  155

  Seychelles (Xây-sen)

  255

  57

  El Salvador (En Xan-va-đo)

  157

  156

  Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn)

  256

  58

  Eritrea (Ê-ri-tơ-ri-a)

  158

  157

  Singapore (Xinh-ga-po)

  257

  59

  Estonia (E-xtô-ni-a)

  159

  158

  Slovakia (Xlô-va-ki-a)

  258

  60

  Ethiopia (Ê-t(h)i-ô-pi-a)

  160

  159

  Slovenia (Xlô-ven-ni-a)

  259

  61

  Fiji (Phi-gi)

  161

  160

  Solomon (Xô-lô-môn)

  260

  62

  Gabon (Ga-bông)

  162

  161

  Somalia (Xô-ma-li)

  261

  63

  Gambia (Găm-bi-a)

  163

  162

  Sri Lanka (Xri Lan-ca)

  262

  64

  Ghana (Ga-na)

  164

  163

  Sudan (Xu-đăng)

  263

  65

  Grenada (Grê-na-đa)

  165

  164

  Suriname (Xu-ri-nam)

  264

  66

  Gruzia (Gru-di-a)

  166

  165

  Swaziland (Xoa-di-len)

  265

  67

  Guatemala (Goa-tê-ma-la)

  167

  166

  Syria (Xi-ri)

  266

  68

  Guinea-Bissau (Ghi-nê Bít-xao)

  168

  167

  Tajikistan (Tát-gi-kít-xtan)

  267

  69

  Guinea Xích Đạo (Ghi-nê Xích Đạo)

  169

  168

  Tanzania (Tan-da-ni-a)

  268

  70

  Guinea (Ghi-nê)

  170

  169

  Tây Ban Nha

  269

  71

  Guyana (Gai-a-na)

  171

  170

  Tchad (Sát)

  270

  72

  Haiti (Ha-i-ti)

  172

  171

  Thái Lan

  271

  73

  Hà Lan (Hòa Lan)

  173

  172

  Thổ Nhĩ Kỳ

  272

  74

  Hàn Quốc (Nam Hàn)

  174

  173

  Thụy Điển

  273

  75

  Hoa Kỳ (Mỹ)

  175

  174

  Thụy Sĩ (Thụy Sỹ)

  274

  76

  Honduras (Hôn-đu-rát) (Ôn-đu-rát)

  176

  175

  Togo (Tô-gô)

  275

  77

  Hungary (Hung-ga-ri)

  177

  176

  Tonga (Tông-ga)

  276

  78

  Hy Lạp

  178

  177

  Triều Tiên

  277

  79

  Iceland (Ai xơ len)

  179

  178

  Trinidad và Tobago (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô)

  278

  80

  Indonesia (In-đô-nê-xi-a)

  180

  179

  Trung Quốc

  279

  81

  Iran

  181

  180

  Trung Phi

  280

  82

  Iraq (I-rắc)

  182

  181

  Tunisia (Tuy-ni-di)

  281

  83

  Ireland (Ai-len)

  183

  182

  Turkmenistan (Tuốc-mê-ni-xtan)

  282

  84

  Israel (I-xra-en)

  184

  183

  Tuvalu

  283

  85

  Jamaica (Gia-mai-ca)

  185

  184

  Úc (t-xrây-li-a)

  284

  86

  Jordan (Gioóc-đan-ni)

  186

  185

  Uganda (U-gan-đa)

  285

  87

  Kazakhstan (Ca-dc-xtan)

  187

  186

  Ukraina (U-crai-na)

  286

  88

  Kenya (Kê-nhi-a)

  188

  187

  Uruguay (U-ru-goay)

  287

  89

  Kiribati

  189

  188

  Uzbekistan (U-dơ-bê-kít-xtan)

  288

  90

  Kuwait (Cô-oét)

  190

  189

  Vanuatu (Va-nu-a-tu)

  289

  91

  Síp

  191

  190

  Việt Nam

  000

  92

  Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-xtan)

  192

  191

  Thành Vatican (Va-ti-căng)/Tòa Thánh

  290

  93

  Lào

  193

  192

  Venezuela (Vê-nê-xu(y)-ê-la)

  291

  94

  Latvia (Lat-vi-a)

  194

  193

  Ý (I-ta-li-a)

  292

  95

  Lesotho (Lê-xô-thô)

  195

  194

  Yemen (Y-ê-men)

  293

  96

  Li ban (Li-băng)

  196

  195

  Zambia (Dăm-bi-a)

  294

  97

  Liberia (Li-bê-ri-a)

  197

  196

  Zimbabwe (Dim-ba-bu-ê)

  295

  98

  Libya (Li-bi)

  198

   

   

   

  99

  Liechtenstein (Lích-ten-xtai)

  199

   

   

   

  D là mã thế kỷ sinh và giới tính của bạn

  Tra cứu mã thế kỷ sinh và giới tính của bạn tại đây

  STT

  Thế kỷ

  Năm sinh

  Nam

  Nữ

  1

  20

  1900 – 1999

  0

  1

  2

  21

  2000 – 2099

  2

  3

  3

  22

  2100 – 2199

  4

  5

  4

  23

  2200 – 2299

  6

  7

  5

  24

  2300 – 2399

  8

  9

  EF là hai số cuối năm sinh của bạn

  Như vậy, từ bảng tra cứu trên, bạn sẽ xác định được nơi sinh của người đó, người đó là nam hay nữ và người đó sinh năm bao nhiêu.

  Ví dụ:

  Anh Nguyễn Văn A có số thẻ căn cước công dân là 051090XXXXXX

  Trong đó: 051 là mã của tỉnh Quảng Ngãi, 0 là giới tính Nam, được sinh vào thế kỷ 20, nghĩa là từ 1900 - 1999 và 1990 là năm sinh của người đó.

  Đã là Dân Luật thì phải nói có căn cứ rõ ràng, mấy cái này là nằm trong Nghị định 137/2015/NĐ-CPThông tư 07/2016/TT-BCA

   
  121226 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #443835   13/12/2016

  Nhiều khi rãnh rãnh cũng ngồi lấy vài thẻ căn cước ra tra thử xem biết đâu thông tin về giới tính, nơi đăng ký khai sinh, năm sinh bị cơ quan nhà nước mã hóa bị sai :).

   

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/12/2016)
 • #443859   14/12/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1899 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Nhiều khi rãnh rãnh cũng ngồi lấy vài thẻ căn cước ra tra thử xem biết đâu thông tin về giới tính, nơi đăng ký khai sinh, năm sinh bị cơ quan nhà nước mã hóa bị sai :).

  Biết đâu từ việc sai số thẻ căn cước công dân, định mệnh đưa đẩy, giới tính chuyển đổi luôn thì sao nhể LSTranTrongQui? 

   
  Báo quản trị |  
 • #443836   13/12/2016

  mcjambi
  mcjambi
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2012
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 1705
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 46 lần


  Vậy là chỉ cần mang theo thẻ căn cước, là ngay lập tức có thể biết sạch về người đó. Liệu đây có phải là bước tiến trong việc số hoá toàn bộ quy trình quản lý con người không nhỉ ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mcjambi vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/12/2016)
 • #443860   14/12/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1899 lần


  mcjambi viết:

  Vậy là chỉ cần mang theo thẻ căn cước, là ngay lập tức có thể biết sạch về người đó. Liệu đây có phải là bước tiến trong việc số hoá toàn bộ quy trình quản lý con người không nhỉ ?

  Vậy theo bạn, ai có quyền quản lý con người? 

   
  Báo quản trị |  
 • #443846   14/12/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Lo xa: chắc là đến đầu thế kỷ 25 lại phải làm cuộc cách mạng thay đổi số thẻ căn cước!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/12/2016)
 • #443861   14/12/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1899 lần


  RIA1 viết:

  Lo xa: chắc là đến đầu thế kỷ 25 lại phải làm cuộc cách mạng thay đổi số thẻ căn cước!

  Ờ ha, công nhận mấy bác nhà mình lo xa thặc, như cái vụ sim 11 số á, lo xa đến nỗi giờ phải bỏ luôn :(

   
  Báo quản trị |  
 • #515025   07/03/2019

  Đã là Dân Luật thì phải nói có căn cứ rõ ràng, mấy cái này là nằm trong Nghị định 137/2015/NĐ-CP và Thông tư 07/2016/TT-BCA

  Mấy văn bản này có nói về trật tự xác định đâu. Vẫn chỉ là suy luận

   
  Báo quản trị |  
 • #519508   31/05/2019

  Số hóa dữ liệu cá nhân là việc Trung Quốc hiện đang thực hiện để quản lý triệt để công dân của họ. Dữ liệu cá nhân này mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp trong thời đại số, cũng là mối de dọa nếu rơi vào các thành phần bất hảo. Vậy nên chúng ta cần bảo mật những thông tin này để bảo vệ bản thân mình.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #521419   23/06/2019

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 166 lần


  Từ số của thẻ căn cước công dân có thể xác định thêm nhiều thông tin khác như  năm sinh, giới tính, nơi sinh cũng hay. Nhưng ngược lại khi có số căn cước công dân trong tay rồi thì câu chuyện tiếp theo là nhớ những mã vùng, đối chiếu các con số. Cũng không lấy gì là dễ dàng. 

   
  Báo quản trị |