Từ ngày 15/9/2023, thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #604345 28/07/2023

  phuocdo22102000

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/06/2023
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 3 lần


  Từ ngày 15/9/2023, thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải ra sao?

  Ngày 30/6/2023 Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 21/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2011/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải. Trong đó Thông tư 21/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải.

  Hồ sơ kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải

  Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 21/2023/TT-BGTVT quy định về hồ sơ kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải như sau:

  Hồ sơ bao gồm:

  - 01 (một) bản chính hoặc bản khai biểu mẫu điện tử Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 21/2023/TT-BGTVT.

  (So với Thông tư 35/2011/TT-BGTVT thì Thông tư 21/2023/TT-BGTVT bổ sung quy định về bản khai biểu mẫu điện tử)

  - 01 (một) bản sao điện tử (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công) hoặc 01 (một) bản sao (đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hồ sơ thiết kế thiết bị đã được thẩm định.

  (So với Thông tư 35/2011/TT-BGTVT thì Thông tư 21/2023/TT-BGTVT cho phép thay thế bản giấy bằng 01 (một) bản sao điện tử tài liệu thiết kế thiết bị (đối với trường hợp nộp cổng dịch vụ công)

  - Bản kê các tổng thành, bộ phận chính sử dụng để sản xuất, hoán cải thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 21/2023/TT-BGTVT kèm theo báo cáo kết quả thử nghiệm của cơ sở thử nghiệm.

  Phương thức, địa điểm kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải

  Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 35/2011/TT-BGTVT quy định về phương thức kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất như sau:

  - Phương thức kiểm tra:

  + Đối với thiết bị sản xuất, hoán cải đơn chiếc: Kiểm tra từng thiết bị;

  + Đối với thiết bị sản xuất, hoán cải hàng loạt: Kiểm tra 01 thiết bị lấy ngẫu nhiên trong lô thiết bị cùng kiểu loại đã được cơ sở sản xuất kiểm tra đạt chất lượng.

  - Địa điểm kiểm tra: Tại cơ sở sản xuất.

  Trình tự thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải

  Căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 21/2023/TT-BGTVT quy định về trình tự thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải như sau:

  Trình tự, thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải gồm các bước:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công đến Cơ quan kiểm tra 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này;

  Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì xác nhận và thông báo thời gian kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ;

  Bước 3: Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất theo quy định: Nếu không đạt thì lập biên bản kiểm tra ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra thông báo tới tổ chức, cá nhân; nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị sản xuất, hoán cải theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 21/2023/TT-BGTVT;

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan kiểm tra hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công.

  So với Thông tư 35/2011/TT-BGTVT thì Thông tư 21/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số quy định sau:

  - Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công đến Cơ quan kiểm tra.

  - Nếu hồ sơ không đầy đủ thì có thể hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 ngày làm việc.

  - Nếu hồ sơ đầy đủ thì thì xác nhận và thông báo thời gian kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ

  - Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất nếu  không đạt thì lập biên bản kiểm tra ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra thông báo tới tổ chức, cá nhân.

  - Tổ chức cá nhân có thể nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan kiểm tra hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công.

  Trên đây là thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận thiết bị trong sản xuất, hoán cải.

   
  379 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận