Từ ngày 15/8/2023, người nước ngoài được nâng thời hạn miễn thị thực thêm 30 ngày?

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận