Từ ngày 10/5/2023 người nộp thuế sử dụng mã ID tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #602429 10/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1711)
  Số điểm: 57146
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1520 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ ngày 10/5/2023 người nộp thuế sử dụng mã ID tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ nộp thuế

  ngày 24/4/2023 Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn 1483/TCT-KK năm 2023 về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).
   
  Theo đó, từ ngày 10/5/2023 người nộp thuế sử dụng mã ID tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ nộp thuế.
   
  tu-ngay-1052023-nguoi-nop-thue-su-dung-ma-id-tra-cuu-tinh-hinh-xu-ly-nghia-vu-nop-thue
   
  (1) Cấp và thông báo mã ID khoản phải nộp cho người nộp thuế
   
  Cấp ID đối với từng khoản phải nộp của người nộp thuế (NNT) đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất (LPTB-NĐ) theo hướng dẫn tại Mục I Phụ lục 1 Công văn 1483/TCT-KK năm 2023.
   
  Thông báo mã ID khoản phải nộp cho người nộp thuế
   
  - Đối với các nghĩa vụ mới phát sinh, ID khoản phải nộp được cơ quan thuế cung cấp cho NNT tại:
   
  + Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (Mẫu số 01-2/TB-TĐT) ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
   
  + Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành bằng giấy hoặc điện tử theo mẫu biểu quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  - Đối với khoản phải nộp theo các quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, phí, lệ phí hoặc các khoản phải nộp của NNT đã được ghi nhận tại hệ thống ứng dụng nhưng chưa được cung cấp theo hướng dẫn tại điểm b1 nêu trên thì ID khoản phải nộp được cung cấp cho NNT được biết tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
   
  (2) Cung cấp thông tin ID khoản phải nộp cho tổ chức phối hợp thu
   
  Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Cổng TTĐT của TCT) cung cấp thông tin ID khoản phải nộp cho Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngân hàng theo tiến độ nâng cấp công nghệ thông tin, kết nối kỹ thuật của KBNN, Cổng DVCQG, ngân hàng.
   
  (3) Sử dụng ID khoản phải nộp
   
  - Người nộp thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để thực hiện tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế của NNT; nộp tiền vào ngân sách nhà nước; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng TTĐT của TCT theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 công văn này.
   
  - Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngân hàng truy vấn ID khoản phải nộp tại Cổng TTĐT của TCT theo điểm 2 công văn này hoặc sử dụng ID khoản phải nộp tại các thông báo nộp tiền do NNT cung cấp hoặc kê khai trên Bảng kê nộp tiền, Giấy nộp tiền để hỗ trợ NNT lập chứng từ nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước/ngân hàng hoặc nộp bằng phương thức điện tử qua các dịch vụ do KBNN/Cổng dịch vụ công Quốc gia/ngân hàng cung cấp.
   
  - Cơ quan thuế sử dụng ID khoản phải nộp để theo dõi, quản lý nghĩa vụ thuế của NNT theo hướng dẫn tại Mục II Phụ lục 01 công văn này với các nội dung sau:
   
  + Tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước có ID khoản phải nộp, xử lý bù trừ khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID.
   
  + Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID.
   
  (4) Phạm vi áp dụng và thời gian triển khai ID khoản phải nộp
   
  Việc cung cấp ID cho NNT, cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử theo ID khoản phải nộp tại Cổng TTĐT của TCT, nâng cấp hệ thống ứng dụng đáp ứng quản lý nghĩa vụ thuế của NNT theo ID tại điểm 13 Mục I nêu trên kể từ ngày 10/05/2023.
   
  Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp qua Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có hướng dẫn để các đơn vị/tổ chức phối hợp thu hoàn thiện quy trình, ứng dụng đáp ứng nộp theo ID và thông báo cho cơ quan thuế, NNT được biết và sử dụng.
   
  Xem thêm Công văn 1483/TCT-KK năm 2023 ban hành ngày 24/4/2023.
   
  949 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (19/05/2023) admin (11/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận