Từ ngày 10/10/2022, áp dụng mức lương mới với phóng viên, biên tập viên

Chủ đề   RSS   
 • #592259 08/10/2022

  xuanuyenle
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (756)
  Số điểm: 29693
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 646 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ ngày 10/10/2022, áp dụng mức lương mới với phóng viên, biên tập viên

  Vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, PV, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

  Cụ thể, theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT thì viên chức biên tập viên, PV thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:

  Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I:

  - Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 - tương đương mức lương từ 9.238.000 đồng/tháng đến 11.920.000 đồng/tháng theo mức lương cơ sở hiện nay.

  Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II:

  - Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 - tương đương mức lương từ 6.556.000 đồng/tháng đến 10.102.200 đồng/tháng.

  Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III:

  - Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 - tương đương mức lương từ 3.486.600 đồng/tháng đến 7.420.200 đồng/tháng.

  Việc xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  Như vậy, mức lương cao nhất với biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông chưa đến 12 triệu đồng và thấp nhất là gần 3,5 triệu đồng.

  Ngoài ra, cũng theo Thông tư 13, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với PV, biên tập viên ở cả ba hạng (I, II, III) đều không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

  Thay vào đó, phóng viên, biên tập viên phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tqiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Thông tư 13/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

   
  150 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận