Từ ngày 03/3/2023 chiến sĩ trong Công an công tác tập huấn PCCC, CNCH

Chủ đề   RSS   
 • #599935 03/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ ngày 03/3/2023 chiến sĩ trong Công an công tác tập huấn PCCC, CNCH

  Ngày 13/01/2023 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.
   
  Theo đó, từ ngày 03/03/2023 sẽ là thời điểm triển khai công tác tập huấn PCCC, CNCH trong Công an nhân dân.
   
  tu-ngay-0332023-chien-si-trong-cong-an-cong-tac-tap-huan-pccc-cnch
   
  (1) Đối tượng huấn luyện
   
  - Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  - Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phụ trách công tác PCCC và CNCH.
   
  - Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội nghiệp vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, CNCH; Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát PCCC, CNCH thuộc Công an cấp huyện.
   
  - Cán bộ làm công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH.
   
  - Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và CNCH.
   
  - Lái xe chữa cháy, xe CNCH; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, CNCH.
   
  (2) Nội dung huấn luyện
   
  - Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
   
  - Lý thuyết về kỹ thuật cá nhân; chiến thuật, kỹ thuật; đội hình chữa cháy, đội hình CNCH; phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH.
   
  - Lý thuyết về công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH.
   
  - Thực hành huấn luyện thể lực.
   
  - Thực hành kỹ thuật cá nhân về chữa cháy và CNCH.
   
  - Thực hành đội hình chữa cháy, đội hình CNCH.
   
  - Thực hành kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH.
   
  - Thực hành thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH.
   
  - Bổ túc tay lái cho lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; công tác sửa chữa phương tiện chữa cháy và CNCH.
   
  (3) Địa điểm huấn luyện và cán bộ làm công tác huấn luyện
   
  * Địa điểm huấn luyện
   
  - Huấn luyện thường xuyên được thực hiện tại địa điểm, trụ sở của đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
   
  - Huấn luyện định kỳ được thực hiện tập trung tại trung tâm huấn luyện hoặc tại địa điểm, trụ sở của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh.
   
  - Huấn luyện nâng cao được thực hiện tập trung tại trung tâm huấn luyện của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an.
   
  * Cán bộ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH
   
  Là người có trình độ trung cấp PCCC, CNCH trở lên và có một trong các tiêu chuẩn sau:
   
  - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn về nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Cục Cảnh sát PCCC, CNCH.
   
  - Là giảng viên hoặc lãnh đạo khoa chuyên ngành chữa cháy, CNCH thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
   
  - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH hoặc chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an cấp tỉnh.
   
  (4) Các trường hợp được miễn, hoãn huấn luyện
   
  * Trường hợp được miễn huấn luyện:
   
  - Đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo; bệnh trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
   
  - Trong thời gian công tác biệt phái.
   
  - Có thông báo nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí.
   
  - Đang học tập trung tại học viện, trường trong và ngoài ngành Công an từ 12 tháng trở lên.
   
  - Phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
   
  * Trường hợp được hoãn huấn luyện:
   
  Cán bộ, chiến sĩ bị ốm, đau, nghỉ đột xuất, đi công tác có xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc được lãnh đạo đơn vị cho nghỉ vào thời điểm huấn luyện. Các trường hợp được hoãn huấn luyện phải tham gia huấn luyện bổ sung trong kỳ tiếp theo các nội dung chưa thực hiện.
   
  Xem thêm Thông tư 02/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 03/3/2023
   
  289 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận