Từ ngày 01/01/2025 công chức, viên chức đã có thể nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa

Chủ đề   RSS   
 • #610049 29/03/2024

  Từ ngày 01/01/2025 công chức, viên chức đã có thể nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa

  Theo quy định hiện hành, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

  Tuy nhiên Luật Đất đai 2024 (hiệu lực từ 01/01/2025) có những thay đổi phù hợp hơn với tình hình phát triển của kinh tế, xã hội, trong đó có nội dung về cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
   
  Cụ thể như sau:
   
  Quy định về cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bao gồm:
   
  - Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;
   
  - Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;
   
  - Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;
   
  =>> Như vậy công chức, viên chức thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên thì không phải là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
   
  Việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa theo Luật Đất đai 2013
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định:
   
  "Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất
  ...
  3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa."
   
  =>> Theo đó cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, trong đó bao gồm công chức, viên chức.
   
  Việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa theo Luật Đất đai 2024
   
  Căn cứ quy định tại khoản 7, 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định:
   
  "Điều 45. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất
  ...
  7. Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật này thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 6 Điều này và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế.
  8. Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất quy định như sau:
  a) Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
  b) Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó;
  c) Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất."
   
  =>> Theo đó Luật Đất đai 2024 đã không còn quy định hạn chế cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp (bao gồm công chức, viên chức) không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, tuy nhiên nếu vượt hạn mức theo Điều 176 Luật Đất đai 2024 thì cần phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
   
  939 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Khoa3321 vì bài viết hữu ích
  admin (16/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận