Từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân là 70.000 đồng

Chủ đề   RSS   
 • #435253 06/09/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân là 70.000 đồng

  Để đồng bộ hóa tất cả các quy định liên quan đến phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí 2015, Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện Dự thảo các Thông tư quy định về phí, lệ phí, trong số đó, có quy định về phí, lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

  lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân

  Thông tư quy định về chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp thẻ căn cước công dân sẽ đồng bộ có hiệu lực cùng với Luật phí, lệ phí 2015 là ngày 01/01/2017.

  Theo đó, vẫn giữ nguyên mức đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như Thông tư 170/2015/TT-BTC, là 50.000 đồng trong trường hợp đổi và 70.000 đồng trong trường hợp cấp lại.

  Đối với trường hợp cấp mới thẻ căn cước công dân là 70.000 đồng thay vì không phải nộp phí như trước đây.

  Cũng xin nhắc lại trường hợp được miễn lệ phí hoặc không phải nộp lệ phí, đó là:

  - Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

  - Công dân đã được cấp CMND 9 số và CMND 12 số nay chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân.

  - Đổi căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

  - Đổi, cấp lại thẻ cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao, công dân thuộc hộ nghèo.

  - Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

  Các bạn có thể xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư quy định về chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp thẻ căn cước công dân.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 06/09/2016 10:04:35 SA
   
  8334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #451241   08/04/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Trong vòng 02 năm có đến 02 Thông tư quy định về việc này:

  Đầu tiên là Thông tư 170/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân có hiệu lực từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

  Sau đó, đến ngày 01/01/2017, áp dụng Thông tư 256/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân và có sửa đổi áp dụng tại Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

   
  Báo quản trị |