Từ năm 2023 chủ phương tiện được tra cứu thông tin đăng kiểm online

Chủ đề   RSS   
 • #595510 15/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ năm 2023 chủ phương tiện được tra cứu thông tin đăng kiểm online

  Đăng kiểm là một thủ tục quan trọng đối với các chủ phương tiện xe ô tô nhằm đảm bảo đúng quy định an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông. Cứ mỗi định kỳ bắt buộc các chủ phương tiện phải mang xe của mình đến các cơ sở đăng kiểm để thực hiện.
   
  Thông thường để kiểm tra thông tin đăng kiểm của phương tiện mình sở hữu như hiện nay là khá bất tiện bởi vì các thông tin vẫn còn được lưu trên website của Cục đăng kiểm Việt Nam mà chưa được chia sẻ rộng rãi.
   
  tu-nam-2023-chu-phuong-tien-duoc-tra-cuu-thong-tin-dang-kiem-online
   
  Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.
   
  1. Đăng kiểm được hiểu ra sao?
   
  Đăng kiểm xe ô tô là một thủ tục kiểm tra chất lượng xe có đảm bảo đúng quy định được sử dụng hay không, việc đăng kiểm được cơ chuyên ngành kiểm tra.
    
  Hiện hành, tại khoản 3 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm định). 
   
  Theo đó, xe ô tô phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (kiểm định) tại cơ sở đăng kiểm được BGTVT cấp giấy phép mới được phép lưu thông.
   
  2. Đối tượng được kết nối và chia sẻ dữ liệu đăng kiểm
   
  Theo Điều 9 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT quy định một số đối tượng, phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được quy định như sau:
   
  (1) Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ GTVT.
   
  (2) Đối tượng được cung cấp, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm
   
  - Các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước.
   
  - Chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  - Các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT, chủ phương tiện tiếp cận dữ liệu đăng kiểm thông qua phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam mà không cần cấp tài khoản, mã khóa. Đồng thời, được đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị kiểm định xe cơ giới cấp thông tin dưới dạng văn bản.
   
  (3) Các thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện được cung cấp, chia sẻ là các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT.
   
  - Thông tin về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Phụ lục I.
   
  - Thông tin về xe máy chuyên dùng quy định tại Phụ lục II
   
  - Thông tin về tàu biển quy định tại Phụ lục III.
   
  - Thông tin về phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục IV.
   
  - Thông tin về phương tiện giao thông đường sắt quy định tại Phụ lục V.
   
  (4) Phương thức chia sẻ dữ liệu
   
  - Thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải.
   
  - Kết nối trực tiếp giữa hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và hệ thống thông tin của tổ chức sử dụng dữ liệu.
   
  - Tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện.
   
  - Cung cấp thông tin dạng văn bản.
   
  3. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm
   
  Đối tượng tiện thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo quy trình sau đây:
   
  (1) Phương thức chia sẻ
   
  Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ GTVT:
   
  Các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước có nhu cầu sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện nêu rõ mục đích sử dụng, danh mục thông tin cần chia sẻ, phương thức kết nối và tần suất sử dụng dữ liệu.
   
  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quyết định chia sẻ dữ liệu.
   
  Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải thiết lập kết nối; cấp quyền truy cập và hướng dẫn kỹ thuật thực hiện kết nối. 
   
  (Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do).
   
  (2) Phương thức thông qua kết nối trực tiếp 
   
  Chia sẻ dữ liệu thông qua giữa hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và hệ thống thông tin của tổ chức sử dụng dữ liệu theo quy định sau:
   
  Chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện nêu rõ mục đích sử dụng, danh mục thông tin cần chia sẻ, phương thức kết nối và tần suất sử dụng dữ liệu.
   
  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quyết định chia sẻ dữ liệu; cấp quyền truy cập và hướng dẫn kỹ thuật thực hiện kết nối. 
   
  (Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do).
   
  (3) Phương thức tra cứu trên Trang thông tin điện tử
   
  Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện.
   
  Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT được quyền tra cứu thông tin về đăng kiểm phương tiện do mình sở hữu hoặc quản lý hợp pháp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện mà không cần cấp tài khoản, mã khoá.
   
  Các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước có nhu cầu cấp tài khoản, mã khoá và địa chỉ truy cập thì gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện nêu rõ mục đích sử dụng và các thông tin có nhu cầu được chia sẻ. 
   
  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quyết định chia sẻ dữ liệu; cấp tài khoản, mã khóa và địa chỉ truy cập. 
   
  (Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do).
   
  (4) Phương thức cung cấp thông tin dạng văn bản
   
  Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức cung cấp thông tin dạng văn bản
   
  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT có nhu cầu sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện hoặc đơn vị kiểm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật cho phương tiện, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng và các thông tin có nhu cầu được chia sẻ.
   
  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện hoặc đơn vị kiểm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật cho phương tiện cung cấp thông tin dạng văn bản trong phạm vi quyền hạn.
   
  Chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu khi được cung cấp thông tin dạng văn bản phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BTC.
   
  Xem thêm Thông tư 28/2022/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/02/2023.
   
  445 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận