Từ năm 2022 - 2026, tổng biên chế của các Tòa án nhân dân là 15.237 biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #589320 04/08/2022

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Từ năm 2022 - 2026, tổng biên chế của các Tòa án nhân dân là 15.237 biên chế

  Bộ Chính trị quyết định, tổng biên chế của các TAND giai đoạn 2022 - 2026 là 15.237 biên chế, gồm 15.137 cán bộ, công chức và 100 viên chức.

  Thay mặt Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định về biên chế của các Toà án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026.

  Bộ Chính trị quyết định, tổng biên chế của các TAND giai đoạn 2022 - 2026 là 15.237 biên chế, gồm 15.137 cán bộ, công chức và 100 viên chức.

  bien-che-toa-an

  Ban Cán sự đảng TANDTC căn cứ Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Quyết định này để lãnh đạo, chỉ đạo ban hành quyết định biên chế hằng năm cho các TAND; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Quyết định cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, ban cán sự đảng TANDTC, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Trước đó, tại Quyết định số 71 của Bộ Chính trị, tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 (không bao gồm biên chế của công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là 2.234.720 biên chế.

  Trong đó có 336.328 biên chế cán bộ, công chức; 1.680.677 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong tổng biên chế viên chức được giao có 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương cả giai đoạn này.

  Ngoài ra còn có 686 biên chế các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; 205.571 cán bộ, công chức cấp xã; 1.358 biên chế công đoàn tạm giao các địa phương.

  Cụ thể, khối Quốc hội được giao 1.061 biên chế gồm: 787 cán bộ, công chức; 274 viên chức.

  Các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương được giao 6.285 biên chế gồm: 3.335 cán bộ, công chức; 2.950 viên chức.

  Các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương được giao 64.266 biên chế, trong đó biên chế công đoàn là 1.358 biên chế còn cán bộ, công chức có 55.949 biên chế, viên chức có 6.959 biên chế.

  Chính quyền địa phương được giao 1.908.882 biên chế gồm: 140.826 cán bộ, công chức; 1.562.485 viên chức.

  Khối Chính phủ có 210.830 biên chế gồm: 102,614 cán bộ, công chức; 107,530 viên chức.

  VKSNDTC có 15.860 biên chế; Kiểm toán Nhà nước có 2.109 biên chế; Văn phòng Chủ tịch nước có 90 biên chế.

  Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng quyết định số biên chế dự phòng cho giai đoạn này là 10.100 biên chế gồm 1.700 công chức và 8.400 viên chức.

                                                                                                         Theo Tòa án

   
  498 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận